DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Convocatoria do posto de traballo de director/a do museo provincial

HTTPS://BOPPO.DEPO.GAL/…/DETA…/-/BOPPO/2019/01/30/2019004091

BASES PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACION DO CONCELLO DE VIMIANZO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, GRUPO A2

Publicado 11 Xaneiro. Plazo dez díaz desde a publicación.

https://www.vimianzo.gal/ofertas.php?sec=15&idioma=gl&id=327

Queres adentrate no ámbito laboral levando a cabo #prácticas como titulado do Grao en Información e Documentación ou do Mestrado en Documentación? Esta é a túa oportunidade! Preme aquí: https://bit.ly/2D25RPZ #FUAC Emprego UDC Universidade da Coruña Facultade de Humanidades e Documentación, UDC

Prazas de persoal funcionario para a Deputación de Lugo: Técnico/a Superior en Arquivística, Psicólogo/a, Técnico/a de información profesional para demandantes de emprego,Técnico/a de xestión medio ambiental, Enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15590.pdf?fbclid=IwAR3Jfa1c2KUWDJyjYUIWJGe02E1KNtnvgkVdKsUAVo7I5gvWznBaROj5KdU