A Universidade da Coruña fai pública a convocatoria de 3 bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol para estudantes da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña. As tarefas que hai que realizar son as seguintes: establecer un sistema de rexistro, catalogación, ordenación e almacenamento do fondo e tarefas de catalogación e organización da exposición, así como calquera outro de investigación, análise, recompilación ou desenvolvemento de materias incluídas na temática da exposición. As axudas distribuiranse atendendo á oferta educativa do centro. O importe bruto da axuda será de 1.500 € euros.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña (Rúa Maestranza, 9 - 15001 – A Coruña), no Rexistro Auxiliar da Coruña ou no Rexistro da Vicerreitoría do Campus de Ferrol (Edificio de Apoio ao Estudo 15403- Ferrol antes das 14:30 do día 8 de marzo de 2019.

Convocatoria

Proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de Aquiveiros/as, Bibliotecarios/as e Arqueólogos/as
https://boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1287.pdf

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Convocatoria do posto de traballo de director/a do museo provincial

HTTPS://BOPPO.DEPO.GAL/…/DETA…/-/BOPPO/2019/01/30/2019004091

BASES PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACION DO CONCELLO DE VIMIANZO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, GRUPO A2

Publicado 11 Xaneiro. Plazo dez díaz desde a publicación.

https://www.vimianzo.gal/ofertas.php?sec=15&idioma=gl&id=327

Queres adentrate no ámbito laboral levando a cabo #prácticas como titulado do Grao en Información e Documentación ou do Mestrado en Documentación? Esta é a túa oportunidade! Preme aquí: https://bit.ly/2D25RPZ #FUAC Emprego UDC Universidade da Coruña Facultade de Humanidades e Documentación, UDC