La Universidad Complutense de Madrid convoca un proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 8 plazas en la Escala Auxiliar de Biblioteca.

Más información en el Boletín Oficial del Estado

A Deputación Provincial da Coruña convoca 3 bolsas na área de artes e humanidades destinadas a persoas con titulación universitaria que pretendan facer un traballo de investigación no período 2018-2019 cunha duración mínima de nove meses. O prazo para participar na convocatoria está aberto até o día 31 de maio ás 14:00 horas.

Máis información no Boletín Oficial da Provincia

A Fundación da Universidade da Coruña informa dunha oferta de prácticas remuneradas para titulados no Grao en Información e Documentación cunha axuda de 420 €/mes no departamento de producción dunha empresa con centro de traballo na Coruña. As prácticas terán unha duración de 3 meses con posibilidade de prórroga en xornada de 5 horas diarias de luns a venres colaborando na elaboración de temarios, no seguimento do alumnado, na resolución de dudas e no manexo da plataforma e-learning.

Máis información no portal da Fundación da Universidade da Coruña

 

 

LogoHumanidades533px LOGO AFEMEDIA

 

O día 10 de maio de 2018 as 17:00 horas terá lugar no Salón de Graos da Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol unha charla-taller adicada á mediación como método alternativo de solución de conflictos organizada pola Facultade de Humanidades e Documentación e Asociación de Ferrolterra de Mediación (AFEMEDIA). Na charla intervirán Adela Fernández Luaces, Ana María Dopico Fraga, Julio Barros Casal. A asistencia é libre e gratuita.

4 BOLSAS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Solicitudes: até o 04/06/2018
Duración: 7 meses

Bolsas

2 bolsas para colaborar na Área de Publicacións:
- Grao nas áreas de Comunicación, Humanidades e CC Sociais ou titulacións equivalentes.
2 bolsas para colaborar na Área de Documentación:
- Grao en Documentación ou na área de Humanidades ou titulaciós equivalentes.

Requisitos

. Estar en posesión da titulación universitaria requirida para a bolsa para a cal presente solicitude, e ter rematados os estudos no curso académico 2010-2011 ou posterior.
. Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou CELGA 4, agás as persoas que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.
. Posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 6, 5 puntos.

Remuneración: 1000 euros/mes

Sede electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR970B

www.consellodacultura.gal

Enderezo electrónico: rexistro@consellodacultura.gal

Para dúbidas referidas a dificultades técnicas relacionadas coa presentación de formularios por vía electrónica: teléfono de información 012 / correo electrónico 012@xunta.gal
Publicación: DOG 02/05/2018

https://bit.ly/2w7dVgW