Ver documento de proposta

Data: 18 de marzo de 2013

 

Estimados alumnos,

Debido a baixa, por motivos médicos, dunha profesora da titulación e para que poida ser cuberta a súa docencia por outros docentes da mesma área, faranse axustes nos horarios das seguintes materias de 2º e 3º da titulación:

  • Aspectos Xurídicos de Acceso a Información (2º)
  • Análise Documental de Contido (2º)
  • Estudos de Usuarios (3º)
  • Xestión da Colección (3º)

Pódense revisar os cambios nos horarios da sección de Docencia desta web ou nos taboleiros da facultade.

Estes cambios entran en vigor o día 13 de Febreiro de 2013.

 

Máis información na enlace: http://www.udc.es/estudantes/intercambio/sicue201314.html

 

Data de publicacion da nova: 7/2/2013