Convocatoria Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2009-2010

Ver convocatoria BOE

 

O BOE de28 de Marzo publica a Resolución do 20 de marzo de 2012, do Instituto de Estudos Fiscais, pola que se convocan bolsas de formación para titulados universitarios. http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4279.pdf

A. Na Dirección de Estudos, cinco bolsas para persoas licenciadas en Dereito, Ciencias Económicas, Administración e Dirección de Empresas e Socioloxía.

B. Na Unidade de Apoio á Dirección Xeral do IEF, catro bolsas coa siguiente distribución:
– Dúas para persoas licenciadas en Dereito.
– Dúas para licenciadas/os universitarios ou titulación equivalente en materias relacionadas con Economía, Estatística e Informática.
C. Na Secretaría Xeral unha bolsa para licenciadas/os e/ou diplomados/as en Biblioteconomía e Documentación.

Prazo de presentación: 20 de Abril de 2012