Publícase no BOE de hoxe a Resolución de 15 de xullo de 2013 do Instituto Nacional de Administración pública pola que se convocan bolsas de formación e investigación para titulados universitarios:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8027.pdf
 

 

Podes consultar toda a información para os procesos de preinscripción para futuros estudantes e matrícula na páxina da universidade https://www.udc.es/matricula

 

Ver documento

Data da publicación: 7 de xuño de 2013

 

Estas datas de exame son para as materias que non están asimiladas a materias dos graos.

Calendario de exames