Se han modificado los horarios del segundo cuatrimestre del Grado en Información y Documentación para ajustarlos a la disponibilidad de los docentes y evitar solapamientos. Las asignaturas que han visto modificado el horario son:

  • Lenguajes de indización terminológicas (tercer curso)
  • Análisis documental (segundo curso)
  • Aspectos jurídicos de acceso a la información (segundo curso)

El documento de horarios ya está actualizado en la página de información del curso 2018/2019 del Grado en Información y Documentación.

Se ha modificado el calendario de exámenes del Grado en Humanidades intercambiando las fechas de los exámenes de las asignaturas Arqueología e Historia de Galicia del segundo cuatrimestre del cuarto curso. Las nuevas fechas son:

  • Arqueología: 29 de mayo a las 16h en el aula 2
  • Historia de Galicia: 22 de mayo a las 16h en el aula 2

El documento con las fechas de los exámenes ya está actualizado en la página de información del curso 2018/2019 del Grado en Humanidades.

Desde hoxe, 16 de xaneiro de 2019, podense consultar os censos provisorios das eleccións de representantes no Claustro Universitario, nas xuntas de centro e nos consellos de departamento e de representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña en http://eleccions2019.udc.gal

O prazo de solicitudes de rectificación do censo provisorio comeza o día 17 de xaneiro ás 9:00h e finaliza o día 21 de xaneiro de 2019 ás 14:00h. Poderá atopar o formulario para presentar a solicitude de rectificación en http://eleccions2019.udc.gal. O formulario remitirase (asinado dixitalmente ou asinado e escaneado) por correo electrónico a comision.electoral@udc.gal

A Reitoría ven de convocar eleccións de representantes no Claustro Universitario, de representantes nas xuntas de centro e nos consellos de departamento e de representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento.

A información pódese consultar na web de eleccións de representantes 2019.

O prazo para presentar candidaturas é dende o 29 de xaneiro de 2019 até as 14:00 horas do día 4 de febreiro de 2019.

O proceso de votación realizarase de forma electrónica entre as 10:00 e as 19:00 do día 21 de febreiro de 2019.

A Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación ven de publicar a convocatoria de mobilidade de estudantes para o curso 2019/2020 para realizar estadías con fins de estudos en universidades estranxeiras.

O obxectivo desta convocatoria é seleccionar o estudantado da UDC para participar no curso 2019/2020 nos programas internacionais de mobilidade seguintes:

  1. Acción Clave Primeira. Mobilidade de Estudantes do Programa Erasmus+.
  2. Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais ou de dobre titulación internacional asinados pola UDC con institucións que, polo seu ámbito xeográfico ou contido, se atopan fóra da órbita dos programas anteriores.

Todos os estudantes que soliciten unha mobilidade deberán cubrir unha única solicitude en liña a través do portal para estudantes de intercambio saíntes dispoñible na web de mobilidade internacional da UDC. A solicitude en liña, xunto coa documentación requirida (documentos en pdf.), deberase presentar antes das 23.59h do 20/02/2019.