A comisión académica da Facultade aprobou na súa sesión do día 8 de maio a listaxe provisional de persoas adxudicatarias das prazas de programas internacionais de mobilidade.

Por mor dun erro no documento, o PDF da listaxe foi correxido o día 11 de maio.

Anexo

Listaxe provisional

20200428 moda.jpg 372458481

A Universidade da Coruña abre mañá, mércores 29 de abril, o prazo para presentar a documentación que acredite un Nivel B1 de inglés para a admisión no grao en Xestión Industrial da Moda no curso 2020/21. O certificados poderán remitirse, única e exclusivamente, a través da páxina web gradoindustrialmoda.udc.gal ata o vindeiro 19 de xullo. Cómpre lembrar que a acreditación do cumprimento deste requisito, ao tratarse dunha titulación bilingüe, non exime da realización dos trámites de acceso e admisión á universidade.

O cumprimento do requisito do nivel de inglés poderá acreditarse mediante o envío de calquera dos seguintes xustificantes:

  • Certificación oficial do nivel B1 de inglés (só se admitirán aqueles certificados recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas na Ensinanza Superior ACLES – acles.es)
  • Cualificación en inglés igual ou superior a 7 nos dous cursos de Bacharelato
  • Ter cursado, en sistemas educativos de fala inglesa, 4º da ESO ou un curso de Bacharelato.
  • Diploma de asistencia e aproveitamento de nivel B1.2 ou superior de inglés, ou diploma de dominio de nivel B1 ou superior do Centro de Linguas da Universidade da Coruña. Tamén se admitirán os certificados similares expedidos por outros centros de linguas doutras universidades españolas.

O Grao en Xestión Industrial da Moda impártese desde o curso 2018/19 na Facultade de Humanidades e Documentación do Campus de Ferrol. Trátase dunha titulación única en España xa que aglutina materias de deseño, arte, xestión empresarial, enxeñaría de procesos, sistemas de información ou sustentabilidade. Boa parte destas asignaturas impártense integramente en lingua inglesa de aí que o alumnado interesado en cursar este título deba acreditar o seu coñecemento do idioma. O resto das materias impártese en galego ou castelán. A titulación oferta un total de 50 prazas e a nota de corte foi o curso pasado de 8.030.

Para calquera dúbida ou incidencias, podedes dirixirvos ao Campus Industrial (oficina.campusindustrial@udc.es, +34 881 01 3621).

Informámosvos que a UDC publicou o día 15 de abril a Convocatoria extraordinaria de axudas para o alumnado da UDC pola Covid-19, á que nos referíamos no correo anterior. O prazo de presentación de solicitudes abrangue dende hoxe até o vindeiro 30 de abril de 2020. 
 
Dende a Universidade estase a traballar para que ninguén quede á marxe nesta situación que estamos a vivir, e que poida continuar con normalidade -dentro do excepcional da situación- co curso. Así que se algunha persoa ten algunha necesidade urxente de computador, que nolo faga saber canto antes, porque faremos o posible para resolver esta situación. 

Nuevo examen online del Centro de Linguas para que los alumn@s ERASMUS tengan más oportunidades de conseguir la acreditación lingüística según destino. Estos exámenes excepcionales de cada lengua que requiera acreditación serán el próximo 2 de mayo (segundo plazo) y 4 de julio (tercer plazo). El horario de realización se publicará en las webs de la ORI y del Centro de Lenguas. En el e-mail outgoing.rrii@udc.es, se puede consultar cualquier duda sobre la convocatoria.

Dende a páxina de Voluntariado Galego, da Xunta de Galicia, ofrécense unha serie de cursos gratuitos sobre diferentes temas (oratoria, xestión do tempo para estudo...) para persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos. O prazo de inscripción comezou o 9 de abril e as prazas son limitadas. Neste enlace podedes consultar máis información, por se fose do voso interese. 

Dende a CRUE Universidades Españolas están a ofrecer, a través da UNED, apoio psicolóxico para alumnado e profesorado universitario que poida necesitar axuda nestes días complicados que estamos a pasar. Esta é o enlace ao servizo gratuito, no que poderedes ver o teléfono de contacto así como o horario de atención.

Sabemos que nestes momentos nos que a docencia presencial está a ser substituida pola docencia virtual hai persoas que están a experimentar problemas de conectitividade que impiden ou dificultan o seguemento das clases ou a descarga de materiais, además de xerar frustración. Se este é o voso caso, ou se coñecedes algún caso, agradeceríavos que mo fixésedes saber canto antes, para así elaborar unha listaxe e comunicar esta situación á dirección do centro, para que informe ao profesorado correspondente e estableza medidas alternativas. Non queremos que ninguén se quede á marxe e eu, na parte que me toca como coordinadora do PAT, farei o posible para que isto non ocorra, ou para buscar unha solución.