A Universidade da Coruña fai pública a convocatoria de 3 bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol para estudantes da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña. As tarefas que hai que realizar son as seguintes: establecer un sistema de rexistro, catalogación, ordenación e almacenamento do fondo e tarefas de catalogación e organización da exposición, así como calquera outro de investigación, análise, recompilación ou desenvolvemento de materias incluídas na temática da exposición. As axudas distribuiranse atendendo á oferta educativa do centro. O importe bruto da axuda será de 1.500 € euros.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña (Rúa Maestranza, 9 - 15001 – A Coruña), no Rexistro Auxiliar da Coruña ou no Rexistro da Vicerreitoría do Campus de Ferrol (Edificio de Apoio ao Estudo 15403- Ferrol antes das 14:30 do día 8 de marzo de 2019.

Convocatoria

Se suspenden las clases del Grado en Gestión Industrial de la Moda los días 5 y 6 de febrero por la asistencia de los alumnos a la Barcelona Fashion Summit.

Se han modificado los horarios del segundo cuatrimestre del Grado en Información y Documentación para ajustarlos a la disponibilidad de los docentes y evitar solapamientos. Las asignaturas que han visto modificado el horario son:

  • Lenguajes de indización terminológicas (tercer curso)
  • Análisis documental (segundo curso)
  • Aspectos jurídicos de acceso a la información (segundo curso)

El documento de horarios ya está actualizado en la página de información del curso 2018/2019 del Grado en Información y Documentación.

Se ha modificado el calendario de exámenes del Grado en Humanidades intercambiando las fechas de los exámenes de las asignaturas Arqueología e Historia de Galicia del segundo cuatrimestre del cuarto curso. Las nuevas fechas son:

  • Arqueología: 29 de mayo a las 16h en el aula 2
  • Historia de Galicia: 22 de mayo a las 16h en el aula 2

El documento con las fechas de los exámenes ya está actualizado en la página de información del curso 2018/2019 del Grado en Humanidades.

Desde hoxe, 16 de xaneiro de 2019, podense consultar os censos provisorios das eleccións de representantes no Claustro Universitario, nas xuntas de centro e nos consellos de departamento e de representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña en http://eleccions2019.udc.gal

O prazo de solicitudes de rectificación do censo provisorio comeza o día 17 de xaneiro ás 9:00h e finaliza o día 21 de xaneiro de 2019 ás 14:00h. Poderá atopar o formulario para presentar a solicitude de rectificación en http://eleccions2019.udc.gal. O formulario remitirase (asinado dixitalmente ou asinado e escaneado) por correo electrónico a comision.electoral@udc.gal