A Reitoría ven de convocar eleccións de representantes no Claustro Universitario, de representantes nas xuntas de centro e nos consellos de departamento e de representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento.

A información pódese consultar na web de eleccións de representantes 2019.

O prazo para presentar candidaturas é dende o 29 de xaneiro de 2019 até as 14:00 horas do día 4 de febreiro de 2019.

O proceso de votación realizarase de forma electrónica entre as 10:00 e as 19:00 do día 21 de febreiro de 2019.

A Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación ven de publicar a convocatoria de mobilidade de estudantes para o curso 2019/2020 para realizar estadías con fins de estudos en universidades estranxeiras.

O obxectivo desta convocatoria é seleccionar o estudantado da UDC para participar no curso 2019/2020 nos programas internacionais de mobilidade seguintes:

  1. Acción Clave Primeira. Mobilidade de Estudantes do Programa Erasmus+.
  2. Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais ou de dobre titulación internacional asinados pola UDC con institucións que, polo seu ámbito xeográfico ou contido, se atopan fóra da órbita dos programas anteriores.

Todos os estudantes que soliciten unha mobilidade deberán cubrir unha única solicitude en liña a través do portal para estudantes de intercambio saíntes dispoñible na web de mobilidade internacional da UDC. A solicitude en liña, xunto coa documentación requirida (documentos en pdf.), deberase presentar antes das 23.59h do 20/02/2019.

La relación definitiva de admitidos y excluidos en el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas en el 3º plazo del curso 2018/2019 puede consultarse en el siguiente documento:

Resolución en PDF

Matrícula: del 1 al 5 de octubre.

Ferrol a 1 de octubre de 2018

Facultade de Humanidades e Documentación

20181003 CartelCongreso

Con motivo de la celebración el centro de la XIX Semana de Ética y Filosofía Política de la AEEFP-SIEU, y tal como se aprobó en Junta de Facultad, se suspenden todas las actividades académicas durante los días 3, 4 y 5 de octubre.

La relación provisional de admitidos y excluidos en el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas en el 3º plazo del curso 2018/2019 puede consultarse en el siguiente documento:

Resolución en PDF

Reclamaciones: Del 26 al 28 de septiembre.

Publicación lista definitiva: 1 de octubre.

Matrícula: del 1 al 5 de octubre.

Ferrol a 26 de septiembre de 2018

Facultade de Humanidades e Documentación