De acordo co disposto na memoria de verificación do Grao en Xestión Industrial da Moda, para ser admitido neste será necesario acreditar, polo menos, o cumprimento dun dos seguintes requisitos de coñecemento do idioma inglés, mediante a presentación de calquera dos seguintes xustificantes:

 • Certificación oficial de nivel B1 de inglés (só admitiranse os certificados recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas na Ensinanza Superior, www.acles.es)
 • Cualificación en inglés igual ou superior a 7 nos dous cursos de bacharelato.
 • Ter cursado, en sistemas educativos de fala inglesa, 4.º curso de ESO ou un curso de bacharelato.
 • Diploma de asistencia e aproveitamento de nivel B1.2 ou superior de inglés, ou diploma de dominio de nivel B1 ou superior de inglés do Centro de Linguas da Universidade da Coruña. Tamén se admitirán certificados similares expedidos por outros centros de linguas de universidades españolas.

De acordo co exposto, establécese o prazo desde o 8 de abril de 2018 ata o 23 de xuño de 2019, ambos os dous días incluídos, para presentar calquera dos xustificantes que acrediten o cumprimento do requisito para o acceso ao Grao en Xestión Industrial da Moda. Estes presentaranse a través da páxina web http://gradoindustrialmoda.udc.gal/requisitos-ingles-y-plazos/

CALENDARIO:

 • 08/04/2019 a 23/06/2019 - Presentación dos xustificantes
 • 26/06/2019 - Publicación da lista provisional de persoas con xustificantes admitidos
 • 27/06/2019 a 03/07/2019 - Reclamacións á lista provisional
 • 05/07/2019 - Publicación da lista definitiva e envío dos datos á CIUG

Publicación en la sede electrónica da la UDC

De conformidade co convenio asinado entre o Banco Santander España e a Universidade da Coruña e coas bases xerais do programa “BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES”, publícase a convocatoria de 19 bolsas para o curso 2019-20 para realizar unha estadía semestral en universidades iberoamericanas participantes no programa. As bolsas teñen por obxecto fomentar a mobilidade internacional de estudantes españois de grao como contribución á configuración do Espazo Iberoamericano de Coñecemento (EIC) socialmente responsable.

Mais información

Ademáis, de conformidade co convenio asinado entre o Banco de Santander e a Universidade da Coruña e coas bases xerais do programa “BOLSAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”, publícase a convocatoria de 2 bolsas para o curso 2019-20 para reforzar a mobilidade e o intercambio de profesores e investigadores mozos e alumnado de doutoramento entre universidades e centros de investigación iberoamericanos, condición necesaria para avanzar cara á construción dun espazo iberoamericano do coñecemento socialmente responsable.

Mais información

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de abril nos dous casos.

O 12 de marzo de 2019 reuniuse a Comisión de Selección para resolver a convocatoria de tres bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol. Logo de avaliar as solicitudes presentadas, acórdase publicar a listaxe definitiva de adxudicatarios das ditas bolsas.


PERSOA ADXUDICATARIA (PUNTUACIÓN TOTAL)

 • PARDAVILA COUCE, ALEJANDRA (6.14)
 • MONTERO LÓPEZ, JUAN MANUEL (5.94)
 • LÓPEZ SÁNCHEZ, SAMUEL (5,75

Contra esta resolución, a persoa interesada poderá interpoñer un recurso de reposición perante o reitor, no prazo dun mes, que se contará a partir do dia seguinte ao da publicación desta resolución napáxina web da Facultade da UDC e na sede electrónica.

Ferrol, 20 de marzo de 2019

O reitor

Julio Abalde Alonso

Anexos

Resolución asinada en formato PDF

O próximo luns 25 de marzo o reitor da UDC, Julio E. Abalde Alonso, visitará o noso centro.
Será unha charla aberta a toda a comunidade do centro (PDI, PAS e estudantado).
 
Terá lugar ás 12:30 na Aula Magna.

Unha vez que se reuniu a Comisión de selección na Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol, o día 12 de marzo de 2019, para a valoración das solicitudes de tres bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol, co obxecto de avaliar as solicitudes presentadas, segundo a convocatoria que se publicou o 1 de marzo de 2019, decidiu facer pública a seguinte proposta PROVISIONAL.

 

Nome do alumno Expdte. Formac/Experienc Coñecementos informáticos Galego TOTAL
(72%) (20%) (5%) (3%)
Pardavila Couce, Alejandra 5,84 0,3 6,14
Montero López, Juan Manuel 5,647 0,3 5,94
López Sánchez, Samuel 5,454 0,3 5,75
Gräf Díaz, Irene 5,21 0,3 5,51

 

Todos aqueles apartados e méritos nos que non se presentaron documentos acreditativos non fóron valorados. Establécese non obstante, un prazo ata as 14:00 horas do día 18 de marzo de 2019 para poder entregar se se desexa os ditos documentos.

As reclamacións presentaranse mediante unha instancia na secretaría do decanato deste centro e dirixida ao presidente da Comisión de selección.

Resolución asinada en formato PDF