En el documento PDF que se adjunta a esta noticia se puede encontrar el listado listado definitivo de alumnos admitidos y excluidos en el plazo de preinscripción para el alumnado con títulos universitarios de sistemas educativos ajenos al EEES no homologados del curso 2020/2021 del máster en estudios avanzados en museos, archivos y bibliotecas.

Matrícula: 27 de julio a 2 de agosto

ANEXOS

Documento firmado

Xa que non houbo reclamacións á listaxe provisional de persoas adxudicatarias das prazas de programas internacionais de mobilidade publicada o día 8 de maio, elévase a listaxe provisional a definitiva.

Anexo

Listaxe definitiva

Autorización para a recollida e desaloxo dos aloxamentos contratados para o curso 2019/20, ou a recollida de materiais nas residencias universitarias.

O estudantado da UDC que precise facer un desprazamento desde outra provincia distinta da Coruña, dentro da Comunidade Autónoma, por favor cubride o seguinte formulario, e na maior brevidade posible recibirá no seu correo un certificado persoal e intransferible para a realización dunha soa viaxe. 

Formulario: https://bit.ly/3dWfgZ7

En el documento PDF que se adjunta a esta noticia se puede encontrar el listado listado provisional de alumnos admitidos y excluidos en el plazo de preinscripción para el alumnado con títulos universitarios de sistemas educativos ajenos al EEES no homologados del curso 2020/2021 del máster en estudios avanzados en museos, archivos y bibliotecas.

Plazo de reclamaciones: hasta el 5 de junio

Publicación lista definitiva: 12 de junio

Matrícula: 27 de julio a 2 de agosto

ANEXOS

Documento firmado

Logos master MACA

O pasado 30 de abril a ACSUG emitiu informe favorable para a implantación do Mestrado interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade, titulación na que participan as tres universidades galegas (UDC, USC e UVigo). Este novo título vén reforzar a oferta na rama de Artes e Humanidades (en particular no ámbito do patrimonio cultural) na Facultade de Humanidades e Documentación cun segundo mestrado, que complementa o xa existente sobre Museos, Arquivos e Bibliotecas. A oferta da UDC para o curso 2020-2021 é de 10 prazas.

Máis información:

La Voz de Galicia