En el documento PDF que se adjunta a esta noticia se puede encontrar el listado listado provisional de alumnos admitidos y excluidos en el plazo de preinscripción para el alumnado con títulos universitarios de sistemas educativos ajenos al EEES no homologados del curso 2020/2021 del máster en estudios avanzados en museos, archivos y bibliotecas.

Plazo de reclamaciones: hasta el 5 de junio

Publicación lista definitiva: 12 de junio

Matrícula: 27 de julio a 2 de agosto

ANEXOS

Documento firmado

Logos master MACA

O pasado 30 de abril a ACSUG emitiu informe favorable para a implantación do Mestrado interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade, titulación na que participan as tres universidades galegas (UDC, USC e UVigo). Este novo título vén reforzar a oferta na rama de Artes e Humanidades (en particular no ámbito do patrimonio cultural) na Facultade de Humanidades e Documentación cun segundo mestrado, que complementa o xa existente sobre Museos, Arquivos e Bibliotecas. A oferta da UDC para o curso 2020-2021 é de 10 prazas.

Máis información:

La Voz de Galicia

A comisión académica da Facultade aprobou na súa sesión do día 8 de maio a listaxe provisional de persoas adxudicatarias das prazas de programas internacionais de mobilidade.

Por mor dun erro no documento, o PDF da listaxe foi correxido o día 11 de maio.

Anexo

Listaxe provisional

20200428 moda.jpg 372458481

A Universidade da Coruña abre mañá, mércores 29 de abril, o prazo para presentar a documentación que acredite un Nivel B1 de inglés para a admisión no grao en Xestión Industrial da Moda no curso 2020/21. O certificados poderán remitirse, única e exclusivamente, a través da páxina web gradoindustrialmoda.udc.gal ata o vindeiro 19 de xullo. Cómpre lembrar que a acreditación do cumprimento deste requisito, ao tratarse dunha titulación bilingüe, non exime da realización dos trámites de acceso e admisión á universidade.

O cumprimento do requisito do nivel de inglés poderá acreditarse mediante o envío de calquera dos seguintes xustificantes:

  • Certificación oficial do nivel B1 de inglés (só se admitirán aqueles certificados recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas na Ensinanza Superior ACLES – acles.es)
  • Cualificación en inglés igual ou superior a 7 nos dous cursos de Bacharelato
  • Ter cursado, en sistemas educativos de fala inglesa, 4º da ESO ou un curso de Bacharelato.
  • Diploma de asistencia e aproveitamento de nivel B1.2 ou superior de inglés, ou diploma de dominio de nivel B1 ou superior do Centro de Linguas da Universidade da Coruña. Tamén se admitirán os certificados similares expedidos por outros centros de linguas doutras universidades españolas.

O Grao en Xestión Industrial da Moda impártese desde o curso 2018/19 na Facultade de Humanidades e Documentación do Campus de Ferrol. Trátase dunha titulación única en España xa que aglutina materias de deseño, arte, xestión empresarial, enxeñaría de procesos, sistemas de información ou sustentabilidade. Boa parte destas asignaturas impártense integramente en lingua inglesa de aí que o alumnado interesado en cursar este título deba acreditar o seu coñecemento do idioma. O resto das materias impártese en galego ou castelán. A titulación oferta un total de 50 prazas e a nota de corte foi o curso pasado de 8.030.

Para calquera dúbida ou incidencias, podedes dirixirvos ao Campus Industrial (oficina.campusindustrial@udc.es, +34 881 01 3621).

Informámosvos que a UDC publicou o día 15 de abril a Convocatoria extraordinaria de axudas para o alumnado da UDC pola Covid-19, á que nos referíamos no correo anterior. O prazo de presentación de solicitudes abrangue dende hoxe até o vindeiro 30 de abril de 2020. 
 
Dende a Universidade estase a traballar para que ninguén quede á marxe nesta situación que estamos a vivir, e que poida continuar con normalidade -dentro do excepcional da situación- co curso. Así que se algunha persoa ten algunha necesidade urxente de computador, que nolo faga saber canto antes, porque faremos o posible para resolver esta situación.