En el documento PDF que se adjunta a esta noticia se puede encontrar el listado listado provisional de alumnos admitidos y excluidos en el segundo plazo de preinscripción del curso 2020/2021 del Máster en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas.

Plazo de reclamaciones: hasta el 8 de septiembre

Publicación lista definitiva: 11 de septiembre

Matrícula: 14 a 20 de septiembre

ANEXOS

Documento firmado

A Xunta de Galicia convoca, en réxime de concorrencia competitiva, os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que rematou os seus estudos universitarios conducentes a unha titulación oficial de grao no curso académico 2018/19. As persoas beneficiarias son estudantes que remataron brillantemente os seus estudos universitarios conducentes a unha titulación oficial de grao no curso académico 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. Cada premio terá unha dotación máxima de 3.500 € e un diploma acreditativo. O fin do prazo de presentación de solicitudes por parte do alumnado é o 28/09/2020.

Convocatoria: Orde do 12 de agosto de 2020 (DOG 172, 26 de agosto de 2020)

A Xunta de Facultade do 30/07/2020 aprobou os horarios e o calendario de exames do curso 2020/2021. Están publicados na web do centro:

https://humanidades.udc.es/horarios

https://humanidades.udc.es/exámenes

Tamén están enlazados desde as páxinas específicas de cada titulación.

A Xunta de Facultade do 30/07/2020 aprobou o plan de prevención e hixiene fronte á covid-19 da Facultade de Humanidades e Documentación para o curso 2020-2021. O documento pode ser consultado permanentemente nas seguintes entradas do menú:

Facultad > Normativa > COVID-19

Estudiantes > COVID-19

O documento recolle todas as medidas que en materia de seguridade fronte a pandemia é necesario adoptar e, en particular, como se reflicten no noso centro. O documento está en revisión permanente en función da evolución dos feitos e da nova información de que se dispoña respecto da enfermidade e das instrucións que se reciban das autoridades competentes. Porén, a súa URL non mudará polo que pode ser almacenada nos marcadores do navegador:

https://humanidades.udc.es/images/stories/documentos/HYD-covid-19.pdf

As medidas se poden consultar resumidas na seguinte páxina do sitio web: 

Plan de prevención e hixiene fronte a covid-19

En el documento PDF que se adjunta a esta noticia se puede encontrar el listado definitivo de alumnos admitidos y excluidos en el primer plazo de preinscripción del curso 2020/2021 del Máster en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas.

Matrícula: 27 de julio a 2 de agosto

Siguiente plazo de preinscripción: del 19 al 31 de agosto de 2020.

ANEXOS

Documento firmado