Estimados/as alumnos:

Debido a la incompatibilidad horaria del profesorado de ética con los exámenes que estaban concertados para realizar por la tarde, se han pasado a horario de  mañana. 

Ruego que reviséis el cuadro adjunto por si os veis afectados/as en alguna materia de ética. Las fechas del cuadro que se adjunta son las que pasan a ser fechas oficiales de examen. 

Agradeciendo vuestra atención, os envío un cordial saludo,

Raquel Díaz Seijas

 

FECHAS Y HORARIOS EXAMENES OFICIALES ETICA 2018 2019 JUNIO Y JULIO

 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

  • Sarria Chavez, Nathali

 

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS

APELLIDOS Y NOMBRE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

Beltrán Burgos, Ariana

·      Traducción jurada del título de acceso

·      Certificación acceso a postgrado

Escala Vignolo, Lourdes Lorena

·      No presentó documentación requerida

Lei, Tingrong

·      Firma de declaración de equivalencia de la nota media

Rodríguez Rivera, Sara

·      No presentó documentación requerida

Vargas Arce, Mónica

·      No presentó documentación requerida

 

Plazo de reclamaciones: 10-20 de mayo

*      En el momento de la matrícula los títulos y las certificaciones académicas expedidas en el extranjero deberán presentarle legalizados por vía diplomática o mediante Apostilla de La Haya. En su defecto, deberá presentarse copia de la solicitud de la correspondiente legalización/Apostilla.

*   Antes del inicio de las fechas de evaluación de las materias del primer cuatrimestre, toda la documentación presentada deberá estar cotejada, por lo que deberán presentarse los correspondientes originales. Los títulos y la certificación académica expedidos en el extranjero deberán estar debidamente legalizados/apostillados.

Ferrol, 08 de mayo de 2019

La Coordinadora del máster

Fdo.: Raquel Díaz Seijas

 

ANEXOS

Documento firmado

Isidor von Sevilla

Fuente: Wikimedia commons

O venres 26 do mes de abril celébrase a festividade de San Isidoro de Sevilla, patrón do centro, polo que a Facultade de Humanidades e Documentación permanecerá pechada todo o día.

Aproveitando o tempo libre, podedes botarlle unha ollada á súa principal obra, Etymologiae na BIblioteca Digital Hispánica, na que sistematiza e condensa todo o coñecemento do seu tempo. Incluso fai una enumeración e descrición de prendas de vestir, adornos e zapatos, tal e como se describe neste artígo de investigación.

De acordo co disposto na memoria de verificación do Grao en Xestión Industrial da Moda, para ser admitido neste será necesario acreditar, polo menos, o cumprimento dun dos seguintes requisitos de coñecemento do idioma inglés, mediante a presentación de calquera dos seguintes xustificantes:

  • Certificación oficial de nivel B1 de inglés (só admitiranse os certificados recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas na Ensinanza Superior, www.acles.es)
  • Cualificación en inglés igual ou superior a 7 nos dous cursos de bacharelato.
  • Ter cursado, en sistemas educativos de fala inglesa, 4.º curso de ESO ou un curso de bacharelato.
  • Diploma de asistencia e aproveitamento de nivel B1.2 ou superior de inglés, ou diploma de dominio de nivel B1 ou superior de inglés do Centro de Linguas da Universidade da Coruña. Tamén se admitirán certificados similares expedidos por outros centros de linguas de universidades españolas.

De acordo co exposto, establécese o prazo desde o 8 de abril de 2018 ata o 23 de xuño de 2019, ambos os dous días incluídos, para presentar calquera dos xustificantes que acrediten o cumprimento do requisito para o acceso ao Grao en Xestión Industrial da Moda. Estes presentaranse a través da páxina web http://gradoindustrialmoda.udc.gal/requisitos-ingles-y-plazos/

CALENDARIO:

  • 08/04/2019 a 23/06/2019 - Presentación dos xustificantes
  • 26/06/2019 - Publicación da lista provisional de persoas con xustificantes admitidos
  • 27/06/2019 a 03/07/2019 - Reclamacións á lista provisional
  • 05/07/2019 - Publicación da lista definitiva e envío dos datos á CIUG

Publicación en la sede electrónica da la UDC