A Universidade da Coruña, no marco do convenio “Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos” convoca 1 bolsa remunerada para os estudantes do último curso do Grao en Información e Documentación da Universidade da Coruña a través do convenio da Universidade da Coruña con Navantia S.A. ref. 909/2014 para a realización de prácticas académicas externas do estudantado da Universidade da Coruña.

Máis información: sede electrónica da UDC.