20200831 Exponav

A Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade fai pública a convocatoria de 3 bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol para estudantes da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.

O obxecto desta convocatoria é a adxudicación de 3 bolsas que permitan a formación teórica e práctica mediante a realización de actividades de apoio relacionadas coa dita exposición. As tarefas que hai que realizar son as seguintes: establecer un sistema de rexistro, catalogación, ordenación e almacenamento do fondo e tarefas de catalogación e organización da exposición, así como calquera outro de investigación, análise, recompilación ou desenvolvemento de materias incluídas na temática da exposición.

As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña (Rúa Maestranza, 9 - 15001 – A Coruña), no Rexistro Auxiliar da Coruña ou no Rexistro da Vicerreitoría do Campus de Ferrol (Edificio de Apoio ao Estudo 15403- Ferrol), ou ben telemáticamente a través da Sede Electrónica da Universidade da Coruña, antes das 14:30 do día 7 de setembro de 2020.

Máis información: texto completo da convocatoria