Oferta de prácticas remuneradas FUAC para estudiantes do grao en información e documentación nun departamento de desenvolvemento tecnolóxico nun centro de traballo en Madrid colaborando na administración das plataformas MS Share Point e sistemas de xestión documental da Dirección Técnica: creación de páxinas, bibliotecas e listas, ... A duración e de 6 meses con posibilidade de prórroga e a axuda económica é de 450€.

Máis información: Oferta no sitio web da FUAC