A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión de seis prazas da escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos, vacantes no cadro de persoal funcionario.

Máis información no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191114/AnuncioG2017-051119-0003_gl.html