BASES PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACION DO CONCELLO DE VIMIANZO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, GRUPO A2

Publicado 11 Xaneiro. Plazo dez díaz desde a publicación.

https://www.vimianzo.gal/ofertas.php?sec=15&idioma=gl&id=327