Unha vez reunida a Comisión de Bibliotecas da Facultade de Humanidades de Ferrol, o día 5 de abril de 2011, para a resolución de tres bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol, presidida polo decano Manuel Recuero Astray, co obxecto de avaliar as solicitudes presentadas, segundo a convocatoria publicada con data do 16 de marzo de 2011, acordou facer pública a listaxe definitiva de adxudicatarios e suplentes de ditas bolsas:

Ver Resolución con Listaxe Definitiva

11 de abril de 2011