I º Seminario Internacional da Biblioteca de Galicia: as bibliotecas dixitais.

Do 7 ao 9 de abril na Cidade da Cultura de Galicia

Más información www.bibliotecasdixitais.com