O Centro de Linguas organiza cursos de inglés de nivel B2.1 en horario de mañá ou de tarde desde o 19 de setembro até o 13 de decembro de 2019. Estes cursos son moi axeitados para o alumnado de Xestión Industrial de Moda que ten que acreditar un nivel de inglés B2 para poderse matricular no terceiro curso.

Preinscrición: do 26 de agosto ao 9 de setembro.

Máis información: na web do centro de linguas