Unha vez que se reuniu a Comisión de selección na Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol, o día 12 de marzo de 2019, para a valoración das solicitudes de tres bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol, co obxecto de avaliar as solicitudes presentadas, segundo a convocatoria que se publicou o 1 de marzo de 2019, decidiu facer pública a seguinte proposta PROVISIONAL.

 

Nome do alumno Expdte. Formac/Experienc Coñecementos informáticos Galego TOTAL
(72%) (20%) (5%) (3%)
Pardavila Couce, Alejandra 5,84 0,3 6,14
Montero López, Juan Manuel 5,647 0,3 5,94
López Sánchez, Samuel 5,454 0,3 5,75
Gräf Díaz, Irene 5,21 0,3 5,51

 

Todos aqueles apartados e méritos nos que non se presentaron documentos acreditativos non fóron valorados. Establécese non obstante, un prazo ata as 14:00 horas do día 18 de marzo de 2019 para poder entregar se se desexa os ditos documentos.

As reclamacións presentaranse mediante unha instancia na secretaría do decanato deste centro e dirixida ao presidente da Comisión de selección.

Resolución asinada en formato PDF