Desde hoxe, 16 de xaneiro de 2019, podense consultar os censos provisorios das eleccións de representantes no Claustro Universitario, nas xuntas de centro e nos consellos de departamento e de representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña en http://eleccions2019.udc.gal

O prazo de solicitudes de rectificación do censo provisorio comeza o día 17 de xaneiro ás 9:00h e finaliza o día 21 de xaneiro de 2019 ás 14:00h. Poderá atopar o formulario para presentar a solicitude de rectificación en http://eleccions2019.udc.gal. O formulario remitirase (asinado dixitalmente ou asinado e escaneado) por correo electrónico a comision.electoral@udc.gal