76 BECAS FormARTE Ministerio de Educación,Cultura e Deporte

76 BECAS FormARTE de formación e especialización en materia da competencia das institucions culturais dependentes do Ministerio de Educación,Cultura e Deporte
14 Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais 
14 Bolsas de Museología
14 Bolsas de Biblioteconomía e Documentación
16 Bolsas de Archivístic
14 Bolsas de Xestión Cultural
4 Bolsas de Artes Plásticas e Fotografía
PRAZO: 11 maio 2016

Foto de Area de Orientación Laboral USC.