Contacto

 

Dirección Facultade de Humanidades - Campus de Esteiro, s/n - C.P. 15403, Ferrol (A Coruña)
Teléfono +34 981 33 74 00
+34 981 10 07 00
FAX +34 981 33 74 30
Decanato

Decano/a (decanato.humanidades@udc.es) - ext. 3702

Vicedecana de Organización Académica e Calidade (raquel.dseijas@udc.es) - ext. 3707

Vicedecano/a de Humanidades (antonio.allut@udc.es) - ext. 3700

Secretario da Facultade (secretario.humanidades@udc.es) - ext. 3701

Secretaria Decano/a (decanato.humanidades@udc.es) - ext. 3702

Servizos Asuntos académicos UADI Esteiro uadi.esteiro@udc.es - ext. 3663

Asuntos económicos UXAI Esteiro - ext. 3684

Biblioteca(benfer/ucl@ares.six.udc.es) - ext. 3600

Conserxería(conserxaria.huma@udc.es) - ext. 3716

Páxina Web http://humanidades.udc.es
Caixa de suxestións decanato.humanidades@udc.es