Xornadas de arquivos

AMPLIADO PLAZO PARA PARTICIPACIÓN EN LAS I JORNADAS OLGA GALLEGO DE ARCHIVOS: 

TRANSPARENCIA “VERSUS” DEMOCRACIA. 

(Hasta 25 de septiembre)

 

1ª XORNADAS DE ARQUIVOS OLGA GALLEGO

TRANSPARENCIA “VERSUS” CORRUPCIÓN. Os arquivos e a democracia

A transparencia parece estar de moda, se ben, en realidade, transparencia e  rendición de contas son vellas esixencias da condición democrática de calquera sociedade.

A recente Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno inicia no panorama político e administrativo español un camiño que outros países percorreron hai tempo. Pero o debate sobre o acceso á información  e aos documentos en poder das administracións públicas segue vixente: se por unha banda a Lei corrixiu algúns problemas de normas anteriores, non deu resposta a todos ou creou outros novos.

A Fundación Olga Gallego desexa contribuír a ese debate con estas Xornadas, as primeiras que organiza, e ao tempo honrar a memoria desta arquiveira galega comprometida coa sociedade galega e cos seus arquivos.