Prácticas externas: listado de convenios

CONVENIOS DE PRÁCTICAS FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN

ACTUALIZADO A 24/01/2017

CONVENIO: CONCELLO DE A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER       

REFERENCIA UDC:: 902/2012; 578/2008 EXTRACURRICULARES: 522/2013

CONVENIO: CONCELLO DE FERROL

CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER, CONCELLO DE FERROL, SE HAN MANDADO ALUMNOS DE HUMANIDADES    //     ARCHIVO MUNICIPAL DE FERROL: SE HAN MANDADO ALUMNOS DE DOCUMENTACION A HACER PRÁCTICAS (HAY PROYECTOS FORMATIVOS FIRMADOS.

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER        ,

REFERENCIA UDC: 872/2012; 520/2012; 872/2012 ; CONVENIO EXTRACURRICULLARES 873/2012

CONVENIO: CONCELLO DE NARÓN

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTERREFERENCIA UDC: 565/2014 (CURRICULARES)  Y 566/2014 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: CONCELLO DE RIVEIRA

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN;         

PRÁCTICAS: CURRICULARES

CONVENIO: CONCELLO DE BETANZOS  (ARCHIVO MUNICIPAL DE BETANZOS)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTERREFERENCIA UDC: 868/2015

CONVENIO: CONCELLO DE NEDA  

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES.

REFERENCIA UDC: 642/2012 (CURRICULAR), 147/2012 EXTRACURRICULAR: GRADOS Y MASTER

CONVENIO: CONCELLO DE PONTEDEUME

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES

REFERENCIA UDC: 485/2012.

EN FIRMA 2017 CONVENIO  PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER             

CONVENIO: CONCELLO DE ARZÚA

BIBLIOTECA, ARCHIVO E PATRIMONIO DO CONCELLO DE ARZÚA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

REFERENCIA UDC: 400/2016 (CURRICULARES);  401/2016 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: ATENEO FERROLAN

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES GRADOS Y MÁSTER (firmados en 2016)

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER        (CONVENIOS ACTUALES 2016)

REFERENCIA UDC: ACTUALES  2016 (CURRICULARES) Y 2016 (EXTRACURRICULARES)  (ANTIGUOS: 443/2011;444/2011;  445/ 2011)

CONVENIO: MINISTERIO DE DEFENSA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 268/2015

CONVENIO: FUNDACIÓN WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ, A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 820/2014 (CURRICULARES) y 521/2014 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: FUNDACIÓN LUIS SEOANE, A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES.

REFERENCIA UDC: 741/2012

CONVENIO: FUNDACIÓN ORTEGALIA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES: ARQUEOLOXÍA,MUSEOS, TURISMO

REFERENCIA UDC: 486/2012

CONVENIO: FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL, SANTIAGO

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES     

PRACTICAS PARA: CONVENIO CURRICULAR SÓLO PARA PRÁCTICAS MÁSTER.

REFERENCIA UDC: 734/2015 (CURRICULARES) ; 442/2011 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: ESCUELA DE FINANZAS A CORUÑA  (EF)

PRÁCTICAS: CURRICULARES /EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: ENERO 2017

CONVENIO: FUNDACIÓN PENZOL, VIGO (BIBLIOTECA)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN INFORMACIÓN YDOCUMENTACIÓN (CURRICULAR)

EXTRACURRICULAR: AMBOS GRADOS Y MÁSTER 

REFERENCIA UDC: 539/2013 (CURRICULARES) Y 540/2013 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 744/2014

CONVENIO: CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  (ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS)

EOI CORUÑA, EOI FERROL, EOI SANTIAGO, EOI LUGO, EOI MOFORTE, EOI RIBADEO, EOI VIVEIRO, EOI ORURENSE, EOI PONTEVEDRA, EOI VIGO, EOI VILAGARNCIA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: DIPLOMATURA DE BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

CONVENIO: IES CASTRO DA UZ , AS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ , A CORUÑA

PRÁCTICAS: EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES

CONVENIO: IES CONCEPCION ARENAL, FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

REFERENCIA UDC: 364/2013 ( GRADOS: CURRICULARES); 197/2014 (GRADOS Y MÁSTER. EXTRACURRICULARES)

 

CONVENIO: IES SOFÍA CASANOVA, FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 745/2014

CONVENIO: CENTRO PLURILINGÜE LASALLE DE FERROL

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES.

REFERENCIA UDC: 536/2012

CONVENIO: IES PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRÁCTICAS: CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

REFERENCIA UDC: 427/2014 (GRADO INFO. Y DOC. : CURRICULARES) Y 428/2014 ( AMBOS GRADOS Y MÁSTER: EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: CEIP ROSALÍA DE CASTRO, PADRÓN

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 43/2014

CONVENIO: CEIP ESTEIRO, FERROL,  

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 16/2013 (AMBOS GRADOS: CURRICULARES) 17/2013 (AMBOS GRADOS Y MÁSTER. EXTRACURRICULARES)

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVENIO: COLEXIO TIRSO DE MOLINA – MERCEDARIOS, FERROL.

PRACTICAS PARA: GRADO DE HUMANIDADES.

REFERENCIA UDC: 626/2012

CONVENIO: CPI ATIOS

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 562/2016

CONVENIO: CONSELLO DA CULTURA GALEGA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: REXISTO XERAL UDC SAÍDA 21/03/2013, Nº 3047

CONVENIO: CASA DA CULTURA DE CANGAS DO MORRAZO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

CONVENIO: SOCIEDAD ARTÍSTICA FERROLANA (SAF), FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: (GRADOS Y MÁSTER: EXTRACURRICULARES) 625/2014 (AMBOS GRADOS CURRICULARES)

CONVENIO: CONSELLERÍADE CULTURA E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA:

- MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS E DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

- MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA

- MUSEO MASSÓ EN BUEU (PONTEVEDRA)

- MUSEO ARQUEOLÓXICO PROVINCIAL DE OURENSE

- MUSEO ETNOLÓXICO DE RIBADAVIA (ORENSE)

- MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA (LUGO)

PRÁCTICAS: CURRICULARES GRADO EN HUMANIDADES

CONVENIO: GAS NATURAL FENOSA SDG, S.A.  (MUSEO DE GAS NATURAL FENOSA )

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 850/2015 (AMBOS GRADOS Y MÁSTER); 643/2012 (GRADO EN HUMANIDADES);

CONVENIO: SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (SGHN)

PRÁCTICAS: CURRICULARES                 

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC:  2016 (CONVENIO GRADOS Y MÁSTER); 684/2015 (CONVENIO SOLO PARA MÁSTER)

CONVENIO: MUSEO DO POBO GALEGO, SANTIAGO

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES.

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 310/2014 (GRADO INFO. Y DOC.: CURRICULARES) Y 311/2014 (AMBOS GRADOS Y MÁSTER: EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: MUSEO DIOCESANO Y CATEDRALICIO DE MONDOÑEDO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 844/2015

CONVENIO: MUSEO DAS MARIÑAS (CONCELLO DE BETANZOS)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 867/2015

CONVENIO: ASOCIACIÓN EUROEUME (CASTILLO DE MOECHE)

PRÁCTICAS: EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 573/2016

CONVENIO: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA  DE MONTEFARO, ARES

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 362/2016 (CURRICULARES); 361/2016 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: REAL ACADEMIA GALEGA / CASA MUSEO EMÍLIA PARDO BAZÁN

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 580/2012 (GRADO EN HUMANIDADES: CURRICULARES) Y 361/2016 (AMBOS GRADOS Y MÁSTER: EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA COMBA (CONCELLO DE SANTA COMBA)

PRÁCTICAS: CURRICULARES /EXTRCURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 319/2016 (CURRICULARES), 320/2016 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: CONSELLERÍADE CULTURA E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA :

- BIBLIOTECA DE GALICIA

- BIBLIOTECA  PÚBLICA MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS DE CORUÑA

- BIBLIOTECA PÚBLICA DE LUGO

- BIBLIOTECA PÚBLICA DE OURENSE

- BIBLIOTECA PÚBLICA ANTONIO ODRIOZOLA DE PONTEVEDRA

- BIBLIOTECA PÚBLICA ANXEL CASAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

- BIBLIOTECA PÚBLICA JUAN CAMPAÑEL DE VIGO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: AMBOS GRADOS; MESTRADO EN CIENCIAS DOCUMENTAIS NO ENTORNO DIXITAL; MESTRADO EN PATRIMONIO.

POR MEDIO DE LA ADENDA 1 Y 2 SE INCLUYE EL MÁSTER MAB, REFERENCIA ADENDAS: 435/2015 y 895/ 2015

REFERENCIA UDC: 708/2012 (CONVENIO) ; 435/2015 (PRIMERA ADENDA); 895/2015 (SEGUNDA ADENDA)

CONVENIO: BIBLIOTECA DA CASA DO CONSULADO, A CORUÑA (FUNDACIÓN BIBLIOTECA CASA DO CONSULADO)

PRÁCTICAS: CURRICULARES                 

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 828/2015

CONVENIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE O PORRIÑO (CONCELLO DE PONTEVEDRA)

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES     

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 837/2015 (CURRICULARES) Y 838/2015 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL DO CASTRILLÓN, A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN      

CONVENIO: BIBLIOTECA CENTRAL RIALEDA, AYUNTAMIENTO DE OLEIROS

PRÁCTICAS: EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 549/2016

CONVENIO: SERVICIO DE REXISTRO, DOCUMENTACIÓN E ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA,

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN INFORMACIÓN Y  DOCUMENTACIÓN  

CONVENIO: ARCHIVO DIOCESANO DE LUGO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: CONVENIO EXCLUSIVO PARA MÁSTER MAB.

REFERENCIA UDC: 482/2015

CONVENIO: ARCHIVO DIOCESANO DE SANTIAGO

PRACTICAS PARA: DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 527/2008

CONVENIO: ARCHIVO CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 360/2015

CONVENIO: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: CONVENIO EXCLUSIVO ALUMNOS MASTER MAB.

REFERENCIA UDC: 359/2015

CONVENIO: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME Y ORTEGAL. DPTO. PATRIMONIO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 743/2014

CONVENIO: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (SANTIAGO)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

CONVENIO: CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 943/2014  (CURRICULARES) y  942/2014 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: HOSPITAL QUIRÚRJICO SAN RAFAEL A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 1005/2013 AMBOS GRADOS: CURRICULAR; 1006/2013 AMBOS GRADOS Y MÁSTER: EXTRACURRICULAR

CONVENIO: CENTRO TERAPÉUTICO AFACO, A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRCCILARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 300/2016 (CURICULARES) Y 301/2016 (EXTRCURRICULARES)

CONVENIO: MANCUMINIDADEDE DE MUNICIPIOS DE AROUSA NORTE

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 312/2014 (AMBOS GRADOS: CURRICULARES); 313/2014 (AMBOS GRADOS Y MÁSTER: EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: INCOLSA, TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: CONVENIO CURRICULAR: MESTRADO EN PATRIMONIO CULTURAL

 CONVENIO EXTRACURRICULAR: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: CONVENIO EXTRCURRICULAR: 89/2014

CONVENIO: ASOCIACIÓN DE VECINOS VALLE DE ESMELLE, FERROL

PRÁCTICAS. CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 521//2013 (AMBOS GRADOS: CURRICULARES) 522/2013 (AMBOS GRADOS Y MÁSTER: EXTRCURRICULARES)

CONVENIO: CORPORACIÓNVOZDE GALICIA, S.L.U.

PRÁCTICAS: CURRICULARES /EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 728/2013  (CURRICULARES) Y 641/2013(EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: NAVANTIA, S.A.

PRÁCTICAS: CURRICULARES/ EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 909/2014

CONVENIO: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL UDC----------CEIDA

PRÁCTICAS: CURRICULARES/ EXTRACUURICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

CONVENIO: INTEGRAL MOTION SL

PRÁCTICAS: CURRICULARES /  EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 609/2014 (CURRICULARES) ; 610/2014 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: SERGAS

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

CONVENIO: RADIO POPULAR COPE SA FERROL

PRACTICAS PARA:   DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 24/NOVIEMBRE /2003

CONVENIO: RADIO TELEVISIÓN FERROL S.L

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 27/ENERO/2003

CONVENIO: FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA. CONDE DE FENOSA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

CONVENIO: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 29/DICIEMBRE/2004

CONVENIO: DIARIO DE FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

CONVENIO: EMPESA MIXTA DE AUGAS DE FERROL, EMAFESA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 288/2002

CONVENIO: CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 17/NOVIEMBRE/2003

CONVENIO: CONCELLO DE ORTIGUEIRA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 30/OCTUBRE/2002

CONVENIO: CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA 18/XUÑO/2004

CONVENIO: CONCELLO DE FENE

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 2004

CONVENIO: CONCELLO DE MUGARDOS

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 21/DICIEMBRE/2001

CONVENIO: CONCELLO DE ARTEIXO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 08/FEBRERO/2001

CONVENIO: CONCELLO DE OLEIROS, A CORUÑA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

DIRECCIÓN: PLAZA DE GALICIA, NÚMERO 1, 15173 OLEIROS, A CORUÑA

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC:29 /JUNIO/1999:

CONVENIO: CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 02/DICIEMBRE/1999

CONVENIO: AGENCIA DE TV LATINOAMERICANA DE SERVICIOS Y NOTICIAS DE GALICIA SA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 30/OCTUBRE/2002

CONVENIO: RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 20/DICIEMBRE/1999;

CONVENIO: MULTIMEDIA GALLEGA DE COMUNICACIÓN, SL (GRUPO VOZ)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  LICENCIADO EN HUMANIDADES

REFERENCIA UDC: 2003-2004

CONVENIO: CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (XUNTA DE GALICIA)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 09/01/2004

CONVENIO: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE, DE SEGOVIA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 09/DICIEMBRE/1999

CONVENIO: FUNDACIÓN FERROL METRÓPOLI

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 20/ENERO/2004

CONVENIO: FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA. CONDE DE FENOSA

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 14/DICIEMBRE/2004

CONVENIO: EL SANTO HOSPIGAL DE CARIDAD, FERROL

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 05/NOVIEMBRE/2003

CONVENIO: FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA, DE CEE

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 15/NOVIEMBRE/2000

CONVENIO: SEMINARIO MAYOR SAN JOSÉ (VIGO)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 26/NOVIEMBRE/1999

CONVENIO: OPINIÓN DE LA CORUÑA S.L.U. (CORUÑA)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 21/DICIEMBRE/2001

CONVENIO: EDITORIAL DE EL PROGRESO DE LUGO

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 21/DICIEMBRE/2001

CONVENIO: EDITORIAL LA CAPITAL , SL. (CORUÑA)

PRÁCTICAS: CURRICULARES

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 21/DICIEMBRE/2001

CONVENIO: LAVINIA NEWS, S.L.U.

PRACTICAS PARA:  DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA UDC: 15/ OCTUBRE/2007

CONVENIO:  MUGATRA S.L.U (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)

PRACTICAS PARA:  GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 650/2014

CONVENIO: ARGOS, SERVICIOS DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS SL

PRÁCTICAS.  SÓLO EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

REFERENCIA UDC: 281/2013 (EXTRACURRICULARES)

CONVENIO: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

PRÁCTICAS: CURRICULARES / EXTRACURRICULARES

PRACTICAS PARA: GRADO EN HUMANIDADES; GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; MÁSTER

PLAZAS: AÑO 2016-2017, 5 PLAZAS

REFERENCIA SOLICITUD AMISIÓN ALUMNOS:  IMPRESO 42.414  (IMPRESO UDC PARA CURSO 2016/2017)

                FIN DEL LISTADO A 24/01/2017