Asignación de aulas a cursos - Curso 2018/2019

Esta é a asignación das aulas para cada un dos cursos das titulacións de Grao e Mestrado da Facultade de Humanidades e Documentación para o curso 2018/2019:

  • 1º Humanidades / Información e Documentación: Aula 2.2
  • 2º Humanidades / Información e Documentación: Aula 2.1
  • 3º Humanidades: Aula 1.4
  • 4º Humanidades: Aula 1.5
  • 3º Información e Documentación: Aula 2.3
  • 4º Información e Documentación: Aula 2.5
  • 1º Xestión Industrial da Moda – Expositivas: Aula Magna
  • 1º Xestión Industrial da Moda – Interactivo 1: Aula 1.1
  • 1º Xestión Industrial da Moda – Interactivo 2: Aula 1.2
  • Máster Museos, Arquivos e Bibliotecas: Aulas 2.1 e 2.2

Se modificaron os documentos PDF dos horarios das titulacións para reflextir esta nova información.