19/07/2018-20/08/2018 PR606A - Subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural galego e a súa preservación e difusión no recolector de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia para o período 2018-2019.

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR606A&ano=2018&numpub=1&lang=gl