Oferta de prácticas remuneradas

A Fundación da Universidade da Coruña informa dunha oferta de prácticas remuneradas para titulados no Grao en Información e Documentación cunha axuda de 420 €/mes no departamento de producción dunha empresa con centro de traballo na Coruña. As prácticas terán unha duración de 3 meses con posibilidade de prórroga en xornada de 5 horas diarias de luns a venres colaborando na elaboración de temarios, no seguimento do alumnado, na resolución de dudas e no manexo da plataforma e-learning.

Máis información no portal da Fundación da Universidade da Coruña