03/05/2018: 4 BOLSAS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA Solicitudes: até o 04/06/2018 Duración: 7 meses 1000 euros/mes

4 BOLSAS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Solicitudes: até o 04/06/2018
Duración: 7 meses

Bolsas

2 bolsas para colaborar na Área de Publicacións:
- Grao nas áreas de Comunicación, Humanidades e CC Sociais ou titulacións equivalentes.
2 bolsas para colaborar na Área de Documentación:
- Grao en Documentación ou na área de Humanidades ou titulaciós equivalentes.

Requisitos

. Estar en posesión da titulación universitaria requirida para a bolsa para a cal presente solicitude, e ter rematados os estudos no curso académico 2010-2011 ou posterior.
. Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou CELGA 4, agás as persoas que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.
. Posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 6, 5 puntos.

Remuneración: 1000 euros/mes

Sede electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR970B

www.consellodacultura.gal

Enderezo electrónico: rexistro@consellodacultura.gal

Para dúbidas referidas a dificultades técnicas relacionadas coa presentación de formularios por vía electrónica: teléfono de información 012 / correo electrónico 012@xunta.gal
Publicación: DOG 02/05/2018

https://bit.ly/2w7dVgW