Convocatoria de mobilidade SICUE 2018/2019. Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

En cumprimento do disposto na normativa do Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois (SICUE) para o curso 2018/2019, a Comisión de Valoración reunida o día 23 de marzo, logo de revisar as solicitudes presentadas, fai pública a Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas, coa indicación da causa de exclusión, e a relación provisional de solicitudes admitidas ordenadas pola nota media do expediente.

Sede electrónica da UDC