Mobilidade internacional 2018/2019 - Listaxe provisional da 1ª convocatoria

Listaxe provisional da 1ª convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2018/2019

APELIDOS E NOME

PAÍS

INSTITUCIÓN

ORDEN

DURACIÓN

(Semestres revistos)

INICIO (Semestre)

ESTADO DA SOLICITUDE

(Interno)

Paredes Martínez, Yolanda

México

Universidad Nacional Autónoma

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Teplitzky mMallon, Ian

Polonia

Uniwersytet Adam Mickiewicz

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

 

Segundo o recollido no artigo 8.4 da Convocatoria cada estudante disporá dun prazo de tres días hábiles para presentar reclamacións fronte a esta listaxe perante a comisión de relacións internacionais da facultade.

Ferrol a 23 de febrero de 2018

 

Manuela del Pilar Santos Pita

Responsable de Relacións Internacionais do Centro 

 

Documentación anexa:

Convocatoria

Resolución