La Biblioteca Nacional de España convoca 39 bolsas de formación e investigación.1085 euros/mes durante 12 meses BOE 06/02/2018

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-B-2018-7176.pdf