Riveira Dinamizador/a de Museo

 

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha Dinamizador/a de Museo pertencente á unidade de exposicións e museos do departamento de cultura do Concello de Riveira
http://www.riveira.es/wp-content/…/2017/07/dinamiz_bases.pdf