BECAS EXPONAV 2017 2ª CONV.

 

FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN


CONVOCATORIA DE UNHA BOLSA DE COLABORACIÓN NA EXPOSICIÓN NACIONAL DA CONSTRUCIÓN NAVAL DE FERROL POR QUEDAR VACANTE NA PRIMEIRA CONVOCATORIA
2017

A Universidade da Coruña fai pública a convocatoria de 1 bolsa de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol para estudantes da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.