Conferencia de Rocío Ameneiros

III Xornadas de Documentación do Ateneo Ferrolán

Bibliotecas Especializadas:
Experiencias.

XOVES 1 DE DECEMBRO

17.30 Conferencia inaugural

Rocío AmeneirosBibliotecas e coleccións especializadas.
Por Rocío Ameneiros Rodríguez, profesora e vicedecana da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.