2ª CONVOCATORIA ERASMUS 2016-2017

Se publicou na Web da ORI en http://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html , a SEGUNDA convocatoria de mobilidade internacional (Erasmus+, Bilateral) para estudantes da UDC, para o curso 2016/17. O prazo de solicitudes remata o 6 de xuño de 2016. En xeral, as mobilidades solicitadas terán que ser mobilidades a realizar no segundo semestre 16/17 (punto 3ºA.7. da convocatoria).