BOLSAS DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA

 

Convocatoria de 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios. 
Dirixidas a titulados/as en Biblioteconomía e Documentación, Historia ou Xeografía e Historia, Filoloxía ou Lingua e Literatura, Ciencias da Cultura e Difusión Cultural e Humanidades.
Prazo de presentación de solicitudes: 13 de maio 2016.
Máis información: http://bit.ly/1T35KE1