URGENTE 1 PLAZA PRÁCTICAS REMUNERADAS EN A CORUÑA

URXENTE 1 PRAZA PRÁCTICAS REMUNERADAS EN A CORUÑA (ESTUDANTES DE 4º DE AMBOS OS GRAOS E MÁSTER)

Convócase reunión urxente coa vicedecana de organización académica e humanidades para todos/as aqeles estudantes (de 4º curso de ambos os graos e Mestrado) interesados/as en poder realizar un período de prácticas remuneradas (4 meses, comezando de inmediato) en La Voz de Galicia (A Coruña). Dita reunión, á que os interesados deberán levar un curriculum actualizado terá lugar o venres ás 12:30 no despacho da vicedecana (despacho de calidade).

descarga