Seminario de Fomento da Cultura Emprendedora

Seminario de Fomento da Cultura Emprendedora

Dirixido a estudantes de grao/mestrados e egresados da Facultade de Humanidades e Documentación

27 de novembro de 2015

Aula Magna (Fac. Humanidades e Doc)

10: 00 h a 13:00 h

Cartel SeminarioCulturaEmprendeora HumanidadesDoc