Prácticas con bolsa no Arquivo, na Biblioteca Provincial e no Servizo de Patrimonio da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

URXENTE!!!!!

Prácticas con bolsa no Arquivo, na Biblioteca Provincial e no Servizo de Patrimonio da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

(Publicación das bases no Boletín oficial día 3 de Novembro de 2015)

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/11/03/2015_0000010663.html

 

O prazo de presentación das solicitudes será ata o día 19 de novembro de 2015 (incluído), sendo o 01 de decembro de 2015 a data de inicio das prácticas.

 

diputacion3