A Facultade nos Medios

As novas medidas para garantir o futuro das nosas titulacións no Diario de Ferrol (24/09/2015)

http://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/humanidades-apuesta-doble-grado-y-semipresencialidad-captar-mas-alumnos/20150923220430134735.html

 Humanidades apuesta por el doble grado y la semipresencialidad para captar más alumnos 24.09.2015 Página 1

Humanidades apuesta por el doble grado y la semipresencialidad para captar más alumnos 24.09.2015 Página 2