Conferencia da fundación EXPONAV

Convócase a todos os alumnos/as da Facultade á celebración dun acto que terá lugar o vindeiro mércores, 21 de marzo, ás 10:45 horas, no Salón de Graos, consistente na exposición e difusión por parte do persoal da Fundación EXPONAV das actividades que se realizan na mesma.

Mobilidade internacional 2018/2019 - Listaxe definitiva da 1ª convocatoria

Listaxe definitiva da 1ª convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2018/2019

APELIDOS E NOME

PAÍS

INSTITUCIÓN

ORDEN

DURACIÓN

(Semestres revistos)

INICIO (Semestre)

ESTADO DA SOLICITUDE

(Interno)

Paredes Martínez, Yolanda

México

Universidad Nacional Autónoma

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Teplitzky mMallon, Ian

Polonia

Uniwersytet Adam Mickiewicz

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Conforme o establecido no apartado 6 do artigo 8 da Convocatoria de Mobilidade, contra a resolución que aprobe a listaxe definitiva poderase interpoñer un recurso de alzada ante o reitor. A resolución do dito recurso esgotará a vía administrativa e contra ela poderase presentar un recurso de reposición ou recurso contencioso administrativo nos prazos e formas previstos na Lei reguladora do procedemento administrativo común.

Ferrol a 9 de marzo de 2018

Manuela del Pilar Santos Pita

Responsable de Relacións Internacionais do Centro 

Documentación anexa:

Convocatoria

Resolución

02/03/2018 prácticas remuneradas: Convocatoria de tres bolsas de colaboración na Exposición Nacional da Construción Naval de Ferrol 2018.

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/000866/document?logicalId=9105b1c1-68ff-4ca0-94a1-9f56ea679ba3&documentCsv=B8UO3KGQGV24RMR5LU6LS5JK

Conferencia de Ética "Esperanza Guisán" (2018) : Corrupción y Confianza. Un enfoque desde la teoría de juegos. Impartida por la Profesora invitada de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Nicole Marie Darat. 06/03/2018; 11:00 horas.

CONFERENCIA DE ÉTICA “ESPERANZA GUISÁN” 2018
MARTES 6 DE MARZO 2018 
11:00 horas
Salón de Grados, Facultade de Humanidades e Documentación
(Campus Industrial de Ferrol).

CONFERENCIA

 

 

CONFERENCIA 2

Conferencia de la Cátedra "Jorge Juan": "El primer arte de la Humanidad: la cueva de Altamira, Patrimonio Mundial"

20180301 CatedraJorgeJuan

El jueves 1 de marzo, a las 19:30h, en el salón de actos del Campus de Esteiro de Ferrol, la Cátedra "Jorge Juan" organiza la conferencia "El primer arte de la Humanidad: la cueva de Altamira, Patrimonio Mundial" impartida por Dña. Pilar Fatás, directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.

La entrada es libre y gratuita.

Bolsas formación Humanidades DOG 02/02/2018

 

ORDE do 5 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é o órgano da Administración autonómica que ten atribuídas as competencias en materia do patrimonio cultural. Dentro destas competencias, correspóndelle as actuacións en materia de patrimonio moble, museos e coleccións visitables. Son as súas funcións a protección, o inventario, a restauración e a difusión do patrimonio cultural, así como o coidado, a dotación, a instalación e a promoción de museos.

Para impulsar a formación do futuro persoal técnico en materia de museos e posibilitar a dita aprendizaxe, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca bolsas de formación que contribúan, na medida das posibilidades orzamentarias, a ampliar esta formación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180223/AnuncioG0164-140218-0001_gl.html

FUNDACION VENANCIO SALCINES OFERTA PRACTICAS REMUNERADAS 700 EUROS /MES Máster en Museos, Archivos y Bibliotecas, especialidad archivos; Grado en Información y Documentación . Oferta 26/02/2018

fundacion venancio salcines

Becas para la formación práctica en archivo, biblioteca y documentación

El Parlamento de Galicia convoca becas para la formación práctica, entre ellas dos para archivo, biblioteca y documentación. El anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia se publicó el 22 de febrero, la convocatoria completa se puede ver y descargar en el portal del Parlamento de Galicia, y el plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días naturales.

Documentación anexa:

Anuncio de la convocatoria

Convocatoria completa

Mobilidade internacional 2018/2019 - Listaxe provisional da 1ª convocatoria

Listaxe provisional da 1ª convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2018/2019

APELIDOS E NOME

PAÍS

INSTITUCIÓN

ORDEN

DURACIÓN

(Semestres revistos)

INICIO (Semestre)

ESTADO DA SOLICITUDE

(Interno)

Paredes Martínez, Yolanda

México

Universidad Nacional Autónoma

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

Teplitzky mMallon, Ian

Polonia

Uniwersytet Adam Mickiewicz

1

2

Primeiro semestre

Adxudicada

 

Segundo o recollido no artigo 8.4 da Convocatoria cada estudante disporá dun prazo de tres días hábiles para presentar reclamacións fronte a esta listaxe perante a comisión de relacións internacionais da facultade.

Ferrol a 23 de febrero de 2018

 

Manuela del Pilar Santos Pita

Responsable de Relacións Internacionais do Centro 

 

Documentación anexa:

Convocatoria

Resolución

Bolsas de formación en biblioteconomía (Información e Documentación, Arquivos, Bibliotecas) mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios. DOG 06/02/2018

Biblioteconomía, Información e Documentación, Arquivos, Bibliotecas...

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180216/AnuncioG0164-080218-0003_gl.html

La Biblioteca Nacional de España convoca 39 bolsas de formación e investigación.1085 euros/mes durante 12 meses BOE 06/02/2018

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-B-2018-7176.pdf

1 Beca para formación en programas culturales de Patrimonio Nacional dirigida a alumnos/as del Máster en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas o Graduados en Humanidades (937,50 euros/ mes) BOE 30/ 01/ 2018

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-B-2018-5738.pdf

URGE 20 becas Xunta (895 euros/mes, 6 meses prorrogables al doble) de formación en Archivos y Patrimonio Documental para alumnos que remataron el Grado o se encuentran en el Máster DOG 06/02/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-160118-0004_gl.pdf

Bolsas DOG para a aprendizaxe de idiomas nun país da UE (verán 2018).Duración : 3 semanas

Bolsas para a aprendizaxe de idiomas nun país da UE (verán 2018).
Duración : 3 semanas

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0164-011217-0001_gl.html

Resumo: 
https://www.venairlanda.com/becas-xunta-galicia/

Beca de empleo Interinos/as Técnicos/as Medios/as de Archivos, Administración Local Vigo.

http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/25/2018001889

Máis artigos

 1. 1 Plaza Técnico/a Superior en Arquivística , Lugo
 2. OFERTA BECARIO PRÁCTICAS REMUNERADAS ABANCA 31/01/2018
 3. Nuevo convenio de prácticas con ABANCA para grados y postgrado de la Facultad
 4. Posto de arquiveiro/a para a Casa Real Británica.
 5. MAC (Museo Arte Contemporáneo) desarrolla los Programas de Residencias Artísticas Internacionales (para artistas de cualquier nacionalidad no afincados en Galicia) y Locales (para artistas afincados en Galicia), que vienen a complementar y ampliar el prog
 6. Oferta Plaza Bibliotecario/a en Sada, A Coruña
 7. O Concello de Ferrol e a Universidade da Coruña asinan un convenio para que oito titulados en Biblioteconomía e Documentación realicen prácticas remuneradas no arquivo e nas bibliotecas municipais
 8. Beca FEUGA para el Grupo Finsa Santiago de Compostela , titulaciones de Biblioteconomía e Información y Documentación
 9. IV Xornadas de Documentación - Medios de comunicación social. Medios sociais: experiencias
 10. Conferencia de la Cátedra "Jorge Juan": "El Guernica de Picasso en el Reina Sofía"
 11. A Facultade de Humanidades e Documentación, coa colaboración do Campus Industrial e da UDC, acolle a XIX Semana de Ética e Filosofía Política: "Novas Narrativas Éticas e Políticas", que se celebrará en Outubro de 2018
 12. 16 de novembro, o Día do Patrimonio Mundial
 13. Xornadas Patrimonio Natural e Industrial (Turismo e Desenvolvemento local). De interese para os alumnos do Mestrado de Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 14. 4ª Conferencia/Seminario do Mestrado en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 15. 3ª Conferencia/Seminario do Mestrado de Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 16. 2ª Conferencia/Seminario Mestrado de Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 17. 1ª Conferencia/Seminario do III Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Biblioteca
 18. NORMATIVA DEFENSA DEL TFM 2017/2018
 19. OFERTA EMPLEO CONSULTOR TECNOLOGICO Unayta
 20. Ribeira Auxiliar de Biblioteca
 21. Prácticas remuneradas FUAC
 22. Bolsa de Biblioteconomía y Documentación
 23. BOLSAS DE INVESTIGACIÓN CENTRO RAMÓN PIÑEIRO
 24. Riveira Dinamizador/a de Museo
 25. Listaxe definitivo MAB 1º
 26. Presentación Libro
 27. Conferencia Baltasar Fra Molinero
 28. Inauguración Xornadas NEDA 2017
 29. Bolsas da Deputación para Artes e Humanidades 2017
 30. BECAS EXPONAV 2017 2ª CONV.
 31. TFG y TFM DATAS 2016-2017
 32. ERASMUS: LISTADO DEFINITIVO 1ª CONVOCATORIA
 33. BOLSAS EXPONAV 2017
 34. ERASMUS: RESOLUCIÓN 1º CONVOCATORIA
 35. XORNADA FERROL NO SÉCULO XXI
 36. Eleccións Estudantes 2017
 37. Asignacións PAT 2016-2017
 38. Programa III Xornadas DOC do Ateneo
 39. Artículo de José Luis Tasset en La Voz de Galicia
 40. 5ª Conferencia Mestrado MAB
 41. 4ª Conferencia ciclo anual Mestrado MAB
 42. Conferencia de Rocío Ameneiros
 43. 3ª Conferencia Ciclo Anual Mestrado MAB
 44. III Xornadas de Documentación do Ateneo Ferrolán
 45. Segunda Conferencia Mestrado MAB
 46. 1ª Conferencia Ciclo anual Mestrado MAB
 47. Conferencia inaugural Master MAB
 48. LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS MASTER MAB
 49. Oferta laboral para importante empresa de Gestión Documental
 50. Horarios 2016-2017