Presentación

No curso académico 2014-15 xa non se imparte este mestrado.

Para calquera información sobre finalización de estudos diríxase ó decanato da Facultade

 

Información de presentación do Mestrado no Folleto de presentación [556 KB]

 

Normativa para a elaboración do traballo de fin de Mestrado