Horarios IyD 2016 2017

 

 

GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2016/2017

 

PRIMEIRO CURSO COMÚN GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN E GRAO EN HUMANIDADES

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

AULA 5 Expositiva e Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e  6 (GR1: Información e  Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL  

INTRODUCCIÓN Á HISTORIA

XESTIÓN DA INFORMACIÓN: FUNDAMENTOS E TEORÍA  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Introducción á Ética GR1

Introducción á Antropoloxía sociocultural GR2

Informática Aplicada

GR1

Introducción á Historia GR2

Introducción á Antropoloxía sociocultural GR1

Xestión da Información: Fundamentos e  

GR2

Introducción á Ética

GR2

 

12,30-

14,00

INTRODUCCIÓN Á ÉTICA

Introducción á Historia GR1

Informática Aplicada GR2

Xestión da Información: Fundamentos e  Teoría

GR1

INFORMÁTICA APLICADA  

PRIMEIRO CURSO COMÚN GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN E GRAO EN HUMANIDADES

 SEGUNDO  CUADRIMESTRE

 

AULA 5 Expositiva y Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) y 6 (GR1: Información y Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 SOCIOLOXÍA SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOGÍA ARQUIVÍSTICA

Técnicas Historiográficas

GR1

Sistema do Coñecemento GR2

 

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Socioloxía GR1

Arcquivística

GR1

Socioloxía GR2

Bibliografía e Fontes da Información

GR1

Técnicas Historiográficas

GR2

Sistema do coñecemento

GR1

 

12,30-

14,00

TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

Arcquivística

GR2

Bibliografía e Fontes da Información

GR2

BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


 SEGUNDO CURSO COMÚN GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN E GRAO EN HUMANIDADES

 PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Aula 0, Clase Interactiva

                                                                         Aula 4, Clase Expositiva

 

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45  

Informática Documental GR2

Biblioteconomía GR1

XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURÁIS Xestión de Empresas e Institucións Culturáis GR1  

10,45-

11,00

  DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Documentación Xeral GR1

Literatura Galega GR2

BIBLIOTECONOMÍA DOCUMENTACIÓN XERAL

Xestión de Empresas e Institucións Culturáis GR2

Informática Documental GR1

 

12,30-

14,00

Literatura Galega GR1

 

Documentación Xeral GR2

INFORMÁTICA DOCUMENTAL LITERATURA GALEGA Biblioteconomía GR2  

SEGUNDO CURSO – SEGUNDO  CUADRIMESTRE GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

AULA 9

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 –10,45 ANÁLISE DOCUMENTAL ESTATÍSTICA Estatística

Análise Documental

 

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00–12,30

ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN

Catalogación Descritiva de Documentos Especiais Análise Documental de Contido ANÁLISE DOCUMENTAL DE CONTIDO  

12,30-

14,00

CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ESPECIAIS     Aspectos Xurídicos de Acceso á Información  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2016/2017

TERCER CURSO – PRIMEIRO CUADRIMESTRE

AULA 7

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45   FONTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS    

10,45-

11,00

  DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN XESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Xestión de documentos administrativos Fontes de información especializadas  

12,30-

14,00

BASES DE DATOS DOCUMENTAIS Planificación e xestíón de unidades de información Bases de datos documentais Catalogación formal de documentos electrónicos  

TERCER CURSO – SEGUNDO CUADRIMESTRE

AULA 7

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45     LINGUAXES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓXICAS Linguaxes de indización terminolóxicas  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 XESTIÓN DA COLECCIÓN Estudos de usuarios XESTIÓN DA CALIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DOCUMENTAIS Xestión da calidade nas organizacións documentais  

12,30-

14,00

ESTUDOS DE USUARIOS Xestión da Colección LINGUAXES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICAS Linguaxes de clasificación alfanuméricas  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2016/2017

CUARTO CURSO – PRIMEIRO CUADRIMESTRE

AULA 8

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

11,00 – 12,30 BIBLIOTECAS DIXITAIS ADMINISTRACIÓN DE ARQUIVOS HISTÓRICOS Bibliotecas dixitais Administración de Arquivos Históricos  

12,30-

14,00

PREVENCIÓN E CONSERVACIÓN DOCUMENTAL ARQUIVOS MUNICIPAIS Arquivos Municipais Prevención e Conservación Documental  
           
16,30-18:00 Arquivos de Empresas Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía ARQUIVOS DE EMPRESAS

FONTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

 
18:00-19:30

DESEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA Deseño de recursos informativos en web Recuperación e avaliación de información electrónica  

CUARTO CURSO – SEGUNDO  CUADRIMESTRE

AULA 8

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45   TÉCNICAS DOCUMENTAIS APLICADAS  Á INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA      

10,45-

11,00

  DESCANSO DESCANSO    
11,00 – 12,30   PROMOCIÓN DE SERVIZOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN Técnicas documentais aplicadas  á investigación científica    

12,30-

14,00

    Promoción de Servizos en Unidades de Información    

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas