Horarios Grado Hum 16-17

GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2016/2017

PRIMEIRO CURSO COMÚN GRAO EN HUMANIDADES E GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

 PRIMEIRO CUADRIMESTRE

AULA 5 Expositiva e  Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e  6 (GR1: Información e Documentación)

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL

INTRODUCCIÓN Á HISTORIA

XESTIÓN DA INFORMACIÓN: FUNDAMENTOS E TEORÍA

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30

 Antropoloxía sociocultural

Introducción á Historia

Xestión da Información: Fundamentos e  Teoría

Introducción á Ética

12,30-

14,00

INTRODUCCIÓN  Á ÉTICA

Informática Aplicada

INFORMÁTICA APLICADA

PRIMEIRO CURSO COMÚN GRAO EN HUMANIDADES E GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

 SEGUNDO  CUADRIMESTRE

AULA 5 Expositiva  e Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e  6 (GR1: Información e Documentación)

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 SOCIOLOXÍA SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOGÍA ARQUIVÍSTICA

Técnicas historiográficas

GR1

Sistema do Coñecemento GR2

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30

Socioloxía GR1

Arquivística GR!

Socioloxía

GR2

Bibliografía e  Fontes da Información

GR1

 Técnicas historiográficas

GR2

Sistema do Coñecemento

GR1

12,30-

14,00

TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

Arquivística

GR2

Bibliografía e  Fontes da Información

GR2

BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


SEGUNDO CURSO COMÚN

 GRAO EN HUMANIDADES E GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

 PRIMEIRO   CUADRIMESTRE

Aula 0, Clase Interactiva

                                                                         Aula 4, Clase Expositiva

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45

Biblioteconomía

XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURÁIS

AULA 9

Xestión de Empresas e Institucións Culturáis GR1

AULA 9

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30 Documentación Xeral . AULA 9 BIBLIOTECONOMÍA

DOCUMENTACIÓN XERAL

AULA 9

Informática Documental GR1

12,30-

14,00

Literatura Galega

LITERATURA GALEGA INFORMÁTICA DOCUMENTAL

SEGUNDO CURSO  GRAO EN HUMANIDADES

 SEGUNDO  CUADRIMESTRE

Aula 0, Clase Interactiva

                                                                         Aula 4, Clase Expositiva

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGA DE ORIENTE Prehistoria e Historia Antiga de Oriente Historia Antigua de Grecia y Roma

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30 LITERATURA LATINA ANTIGA E MEDIEVAL HISTORIA DA ARTE CLÁSICA HISTORIA ANTIGA DE GRECIA E ROMA Pensamento Filosófico Grego

12,30-

14,00

PENSAMENTO FILOSÓFICO GREGO Literatura Latina Antiga e Medieval Historia da Arte Clásica

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2016/2017

TERCER CURSO – PRIMEIRO CUADRIMESTRE

AULA 1

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 HISTORIA DE AMÉRICA E DA EXPANSIÓN EUROPEA Historia de América e da expansión europea Historia moderna Arte moderna

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30 ÉTICA MODERNA E CONTEMPORÁNEA ARTE MODERNA Antropoloxía social e problemas actuais Ética moderna e contemporánea

12,30-

14,00

HISTORIA MODERNA ANTROPOLOXÍA SOCIAL E PROBLEMAS ACTUAIS

TERCER CURSO – SEGUNDO  CUADRIMESTRE

AULA 1

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 Hermenéutica filosófica Socioloxía da cultura e do patrimonio

Historia contemporánea

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30 HISTORIA CONTEMPORÁNEA Xeografía rexional Arte contemporánea XEOGRAFÍA REXIONAL

12,30-

14,00

SOCIOLOXÍA DA CULTURA E DO PATRIMONIO ARTE CONTEMPORÁNEA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2016/2017

CUARTO CURSO – PRIMEIRO CUADRIMESTRE

AULA 2

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA ANTROPOLOXÍA SOCIAL APLICADA

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30 HISTORIA DAS RELIXIÓNS Mitoloxía Clásica Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía

12,30-

14,00

MITOLOXÍA CLÁSICA Historia das Relixións Antropoloxía Social Aplicada

CUARTO CURSO – SEGUNDO  CUADRIMESTRE

AULA 2

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 Historia de España Contemporánea Museoloxía

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
11,00 – 12,30 XEOGRAFÍA REXIONAL DE GALICIA MUSEOLOXÍA Xeografía Rexional de Galicia HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

12,30-

14,00

ÉTICA APLICADA E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL HISTORIA DE GALICIA Historia de Galicia Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas

(actualizado a 02/02/2017.)

(MPSP)