Horarios Grado Hum 15-16 Antigo

GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2015/2016

 

PLAN ANTIGO

PRIMEIRO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 5 Expositiva  e Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e  6 (GR1: Información e Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45   INTRODUCCIÓN Á ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL XEOGRAFÍA HUMANA

INTRODUCCIÓN Á HISTORIA

 FUNDAMENTOS E TEORÍA  DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

 Introducción á Antropoloxía  sociocultural

Informática Aplicada

 Fundamentos e Teoría de Xestión da Información    

12,30-

14,00

Xeografía Humana

Introducción á Historia

Introducción á Antropoloxía  Sociocultural

INFORMÁTICA APLICADA  

PRIMEIRO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 5 Expositiva e Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e 6 (GR1: Información e Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 SOCIOLOXÍA SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOGÍA LITERATURA ESPAÑOLA

Xestión de Empresas e Institucions Culturais

 

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Socioloxía

INGLÉS APLICADO

Literatura española

Sistema do coñecemento; Filosofía,  Ciencia e Tecnoloxía

 

12,30-

14,00

Inglés aplicado XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CULTURALES      

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas en tres grupos


GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2015/2016

 

SEGUNDO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

Aula 0

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45   ARQUEOLOXÍA E NUMISMÁTICA Historia Antiga    

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 LITERATURA LATINA ANTIGA E MEDIEVAL HISTORIA ANTIGA HISTORIA DA ARTE CLÁSICA Historia da arte clásica  

12,30-

14,00

PENSAMENTO FILOSÓFICO GREGO Literatura latina antiga e medieval Arqueoloxía e numismática Pensamento filosófico grego  

SEGUNDO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

Aula 0

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45

HISTORIA MEDIEVAL

Fontes Histórico-Documentais da Idade Media      

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 FONTES HISTÓRICO-DOCUMENTAIS DA IDADE MEDIA HISTORIA DA ARTE MEDIEVAL LITERATURA GALEGA Introdución á Ética: Cidadanía e Democracia  

12,30-

14,00

Literatura Galega Historia da Arte Medieval INTRODUCIÓN Á ÉTICA: CIDADANÍA E DEMOCRACIA Historia medieval  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2015/2016

 

TERCER CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 1

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 HISTORIA DE AMÉRICA E DA EXPANSIÓN EUROPEA Historia de América e da expansión europea Historia moderna Arte moderna  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 ÉTICA MODERNA E CONTEMPORÁNEA ARTE MODERNA Antropoloxía social e problemas actuais Ética moderna e contemporánea  

12,30-

14,00

HISTORIA MODERNA ANTROPOLOXÍA SOCIAL E PROBLEMAS ACTUAIS      

TERCER CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 1

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45     Socioloxía da cultura e do patrimonio Historia contemporánea  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 HISTORIA CONTEMPORÁNEA Xeografía rexional Arte contemporánea XEOGRAFÍA REXIONAL  

12,30-

14,00

SOCIOLOXÍA DA CULTURA E DO PATRIMONIO ARTE CONTEMPORÁNEA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA Hermenéutica filosófica  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN HUMANIDADES - Curso 2015/2016

 

CUARTO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 2

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 XEOGRAFÍA HUMANA DE GALICIA FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA ANTROPOLOXÍA SOCIAL APLICADA    

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 HISTORIA DAS RELIXIÓNS Mitoloxía Clásica Historia das Relixións Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía  

12,30-

14,00

MITOLOXÍA CLÁSICA Xeografía Humana de Galicia   Antropoloxía Social Aplicada  

CUARTO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 2

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45   Historia de España Contemporánea Museoloxía    

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 XEOGRAFÍA REXIONAL DE GALICIA MUSEOLOXÍA Xeografía Rexional de Galicia HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA  

12,30-

14,00

ÉTICA APLICADA E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL HISTORIA DE GALICIA Historia de Galicia Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas