EXAMES DO   GRAO EN  HUMANIDADES

CURSO 2015/2016

 

Plan de estudos antigo

 

 

1º cuadrimestre, Xaneiro

 

 8 a 22 de Xaneiro

 

 

 

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
INTRODUCCIÓN Á ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 8 12 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 13 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 15 12 h. 6
 FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACION 20 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 22 12 h. 6
SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DA ARTE CLÁSICA 8 12 h. 2
ARQUEOLOXÍA E NUMISMÁTICA 12 12 h. 2
HISTORIA ANTIGA 14 12 h. 2
 LITERATURA LATINA ANTIGA E MEDIEVAL 19 12 h. 2
PENSAMIENTO FILOSÓFICO GREGO 21 12 h. 2
TERCEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DE AMÉRICA E DA EXPANSIÓN EUROPEA 8 16 h. 3
ÉTICA MODERNA E CONTEMPORÁNEA 13 16 h. 3
HISTORIA MODERNA 15 16 h. 3
 ARTE MODERNA 20 16 h. 3
ANTROPOLOXÍA SOCIAL E PROBLEMAS ACTUAIS 22 16 h. 3
CUARTO CURSO
Materia Día Hora Aula
XEOGRAFÍA HUMANA DE GALICIA 8 16 h. 4
HISTORIA DAS RELIXIÓNS 12 16 h. 4
MITOLOXÍA CLÁSICA 14 16 h. 4
FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA 19 16 h. 4
ANTROPOLOXÍA SOCIAL APLICADA 21 16 h. 4


EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2015/2016

 

                                                  

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 3 de Xuño

Plan de estudos antigo

 

 

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
LITERATURA ESPAÑOLA 19 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 20 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO; FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 26 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS 27 16 h. 6
INGLÉS APLICADO 3 12 h. 6
SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA MEDIEVAL 18 12 h. 2
FONTES HISTÓRICO DOCUMENTÁIS DA IDADE MEDIA 20 12 h. 2
LITERATURA GALEGA 25 12 h. 2
HISTORIA DA ARTE MEDIEVAL 27 12 h. 2
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA: CIDADANÍA E DEMOCRACIA 2 12 h. 2
TERCEIRO  CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 19 16 h. 3
SOCIOLOXÍA DA CULTURA E DO PATRIMONIO 20 16 h. 3
ARTE CONTEMPORÁNEA 26 16 h. 3
XEOGRAFÍA REXIONAL 27 16 h. 3
HERMENÉUTICA FILOSÓFICA 3 16 h. 3
CUARTO  CURSO
Materia Día Hora Aula
XEOGRAFÍA REXIONAL DE GALICIA 18 16 h. 4
ÉTICA APLICADA E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL 20 16 h. 4
HISTORIA DE GALICIA 25 16 h. 4
MUSEOLOXÍA 27 16 h. 4
HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 2 16 h. 4

EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2015/2016

                                                  Convocatoria final, Xullo

Plan de estudos antigo

 

 

                                                    27 Xuño a 15 Xullo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
 INTRODUCCIÓN Á  ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 1 12 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 4 12 h. 6
INTRODUCCIÓN Á HISTORIA 6 12 h. 6
FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN 7 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 8 12 h. 6
LITERATURA ESPAÑOLA 11 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 13 10 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURÁIS 15 12 h. 6
INGLÉS APLICADO 12 12 h. 6
SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DA ARTE CLÁSICA 1 16 h. 2
ARQUEOLOXÍA E NUMISMÁTICA 4 16 h. 2
HISTORIA ANTIGA 6 16 h. 2
LITERATURA LATINA, ANTIGA  E MEDIEVAL 7 16 h. 2
PENSAMENTO FILOSÓFICO GREGO 8 16 h. 2
HISTORIA MEDIEVAL 11 16 h. 2
FONTES HISTÓRICO DOCUMENTÁIS DA IDADE MEDIA 13 16 h. 2
LITERATURA GALEGA 14 16 h. 2
HISTORIA DA ARTE MEDIEVAL 15 16 h. 2
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA: CIDADANÍA E DEMOCRACIA 12 16 h. 2

EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2015/2016

                                                  Convocatoria final, Xullo

Plan de estudos antigo

 

 

                                                    27 Xuño a 15 Xullo

TERCEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DE AMÉRICA E DA EXPANSIÓN EUROPEA 1 12 h. 3
ÉTICA MODERNA E CONTEMPORÁNEA 4 12 h. 3
HISTORIA MODERNA 6 12 h. 3
ARTE MODERNA 7 12 h. 3
ANTROPLOXÍA SOCIAL E PROBLEMAS ACTUAIS 8 12 h. 3
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 11 12 h. 3
SOCIOLOXÍA DA CULTURA E DO PATRIMONIO 13 12 h. 3
ARTE CONTEMPORÁNEA 14 12 h. 3
XEOGRAFÍA REXIONAL 15 12 h. 3
HERMENÉUTICA FILOSÓFICA 12 12 h. 3
CUARTO CURSO
Materia Día Hora Aula
XEOGRAFÍA HUMANA DE GALICIA 1 16 h. 4
HISTORIA DAS RELIXIÓNS 4 16 h. 4
MITOLOXÍA CLÁSICA 6 16 h. 4
FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA 7 16 h. 4
ANTRPOLOXÍA SOCIAL APLICADA 8 16 h. 4
XEOGRAFÍA REXIONAL DE GALICIA 11 16 h. 4
ÉTICA APLICADA E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL 13 16 h. 4
HISTORIA DE GALICIA 14 16 h. 4
MUSEOLOXÍA 12 16 h. 4
HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 15 16 h. 4