Exames Hum Antigo 2016 2017

Modificado según o aprobado en Xunta de Facultade

(28/12/2016)

EXAMES DO GRAO EN HUMANIDADES

CURSO 2016/2017

Plan de estudos antigo

1º cuadrimestre, Xaneiro

 9 a 23 de Xaneiro

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
INTRODUCCIÓN Á ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 9 12 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 12 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 16 12 h. 6
 FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACION 20 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 23 12 h. 6
SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DA ARTE CLÁSICA 9 12 h. 2
ARQUEOLOXÍA E NUMISMÁTICA 11 12 h. 2
HISTORIA ANTIGA 13 12 h. 2
 LITERATURA LATINA ANTIGA E MEDIEVAL 17 12 h. 2
PENSAMIENTO FILOSÓFICO GREGO 23 12 h. 2
TERCEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DE AMÉRICA E DA EXPANSIÓN EUROPEA 10 16 h. 3
ÉTICA MODERNA E CONTEMPORÁNEA 13 16 h. 3
HISTORIA MODERNA 16 16 h. 3
 ARTE MODERNA 19 16 h. 3
ANTROPOLOXÍA SOCIAL E PROBLEMAS ACTUAIS 23 16 h. 3
CUARTO CURSO
Materia Día Hora Aula
XEOGRAFÍA HUMANA DE GALICIA 10 16 h. 4
HISTORIA DAS RELIXIÓNS 12 16 h. 4
MITOLOXÍA CLÁSICA 16 16 h. 4
FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA 19 16 h. 4
ANTROPOLOXÍA SOCIAL APLICADA 23 16 h. 4


EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2016/2017

                                                  

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 2 de Xuño

Plan de estudos antigo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
LITERATURA ESPAÑOLA 18 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 19 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO; FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 26 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS 30 12 h. 6
INGLÉS APLICADO 2 12 h. 6
SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA MEDIEVAL 25 12 h. 2
FONTES HISTÓRICO DOCUMENTÁIS DA IDADE MEDIA 22 12 h. 2
LITERATURA GALEGA 18 12 h. 2
HISTORIA DA ARTE MEDIEVAL 30 12 h. 2
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA: CIDADANÍA E DEMOCRACIA 2 12 h. 2
TERCEIRO  CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 19 16 h. 3
SOCIOLOXÍA DA CULTURA E DO PATRIMONIO 22 16 h. 3
ARTE CONTEMPORÁNEA 26 16 h. 3
XEOGRAFÍA REXIONAL 30 16 h. 3
HERMENÉUTICA FILOSÓFICA 2 16 h. 3
CUARTO  CURSO
Materia Día Hora Aula
XEOGRAFÍA REXIONAL DE GALICIA 19 16 h. 4
ÉTICA APLICADA E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL 2 16 h. 4
HISTORIA DE GALICIA 25 16 h. 4
MUSEOLOXÍA 24 16 h. 4
HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 30 16 h. 4

EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2016/2017

                                                  Convocatoria final, Xullo

Plan de estudos antigo

                                                    26 Xuño a 14 Xullo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
 INTRODUCCIÓN Á  ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 4 10 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 29 12 h. 6
INTRODUCCIÓN Á HISTORIA 6 12 h. 6
FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN 7 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 10 12 h. 6
LITERATURA ESPAÑOLA 10 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 13 10 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURÁIS 10 12 h. 6
INGLÉS APLICADO 5 12 h. 6
SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DA ARTE CLÁSICA 5 16 h. 2
ARQUEOLOXÍA E NUMISMÁTICA 4 16 h. 2
HISTORIA ANTIGA 6 10 h 2
LITERATURA LATINA, ANTIGA  E MEDIEVAL 10 16 h. 2
PENSAMENTO FILOSÓFICO GREGO 12 16 h. 2
HISTORIA MEDIEVAL 28 16 h. 2
FONTES HISTÓRICO DOCUMENTÁIS DA IDADE MEDIA 30 16 h. 2
LITERATURA GALEGA 14 16 h. 2
HISTORIA DA ARTE MEDIEVAL 27 16 h. 2
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA: CIDADANÍA E DEMOCRACIA 29 16 h. 2

EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2016/2017

                                                  Convocatoria final, Xullo

Plan de estudos antigo

                                                    26 Xuño a 14 Xullo

TERCEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
HISTORIA DE AMÉRICA E DA EXPANSIÓN EUROPEA 11 12 h. 3
ÉTICA MODERNA E CONTEMPORÁNEA 27 12 h. 3
HISTORIA MODERNA 30 12 h. 3
ARTE MODERNA 6 12 h. 3
ANTROPLOXÍA SOCIAL E PROBLEMAS ACTUAIS 12 12 h. 3
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 3 12 h. 3
SOCIOLOXÍA DA CULTURA E DO PATRIMONIO 14 12 h. 3
ARTE CONTEMPORÁNEA 18 12 h. 3
XEOGRAFÍA REXIONAL 5 12 h. 3
HERMENÉUTICA FILOSÓFICA 28 12 h. 3
CUARTO CURSO
Materia Día Hora Aula
XEOGRAFÍA HUMANA DE GALICIA 27 16 h. 4
HISTORIA DAS RELIXIÓNS 30 16 h. 4
MITOLOXÍA CLÁSICA 6 16 h. 4
FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA 14 10 h. 4
ANTROPOLOXÍA SOCIAL APLICADA 5 16 h. 4
XEOGRAFÍA REXIONAL DE GALICIA 15 16 h. 4
ÉTICA APLICADA E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL 13 16 h. 4
HISTORIA DE GALICIA 11 16 h. 4
MUSEOLOXÍA 10 16 h. 4
HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 4 16 h. 4