Exames Hum 2016 2017

Modificado según o aprobado en Xunta de Facultade

(28/12/2016)

EXAMES DO  PRIMEIRO CURSO COMÚN AOS GRAOS EN  HUMANIDADES E EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2016/2017

Plan de estudos novo

1º cuadrimestre, Xaneiro

 9 a 23 de Xaneiro

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 9 12 h. 6
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA 11 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 16 12 h. 6
 XESTIÓN DA INFORMACION : FUNDAMENTOS E TEORÍA 19 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 23 12 h. 6

EXAMES DO  PRIMEIRO CURSO COMÚN AOS GRAOS EN  HUMANIDADES E EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2016/2017

                                                 

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 2 de Xuño

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 23 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 19 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 26 12 h. 6
ARQUIVÍSTICA 22 12 h. 6
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN 2 12 h. 6

        EXAMES DO  PRIMEIRO CURSO COMÚN AOS GRAOS EN  HUMANIDADES E EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2016/2017

                                            Convocatoria final, Xullo

                                                    26 Xuño a 14 Xullo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
 ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 4 10 h. 6
TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 28 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 6 12 h. 6
XESTIÓN DA INFORMACION ; FUNDAMENTOS E TEORÍA 7 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 10 12 h. 6
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA 29 10 h. 6
SOCIOLOXÍA 13 10 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 12 h. 6
ARQUIVÍSTICA 11 10 h. 6
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN 30 12 h. 6

           

EXAMES DO  SEGUNDO  CURSO  GRAOS EN  HUMANIDADES E  EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN[1]

CURSO 2016/2017

Plan de estudos novo

1º CUADRIMESTRE  COMÚN,  Xaneiro

 9 a 23 de Xaneiro

SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONS CULTURÁIS 10 12 h. 2
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 16 12 h. 2
LITERATURA GALEGA 18 12 h. 2
 DOCUMENTACIÓN XERAL 12 12 h. 2
BIBLIOTECONOMÍA 23 12 h. 2


EXAMES  SEGUNDO CURSO  GRAO EN HUMANIDADES

CURSO 2016/2017

                                                 

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 2 de Xuño

SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA DE ORIENTE 18 12 h. 6
LITERATURA LATINA ANTIGUA Y MEDIEVAL 2 12 h. 6
PENSAMIENTO FILOSÓFICO GRIEGO 24 12 h. 6
HISTORIA ANTIGUA DE GRECIA Y ROMA 30 12 h. 6
HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO 1 12 h. 6

               

EXAMES  SEGUNDO CURSO  GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CURSO 2016/2017

                                                 

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 2 de Xuño

SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
ANÁLISIS DOCUMENTAL 18 12 h. 6
ESTATÍSTICA 22 12 h. 6
CATALOGACIÓN DESCRITIVA DOCUMENTOS ESPECIÁIS 24 12 h. 6
ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CONTIDO 26 12 h. 6
ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN 1 12 h. 6

EXAMES   SEGUNDO CURSO GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2016/2017

                                                  Convocatoria final, Xullo

                                                    26 Xuño a 14 Xullo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
 XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONS CULTURÁIS 30 10 h. 2
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 4 12 h. 2
LITERATURA GALEGA 29 12 h. 2
DOCUMENTACIÓN XERAL 28 12 h. 2
BIBLIOTECONOMÍA 26 12 h. 2
PREHISTORIA E HISTORA ANTIGA DE ORIENTE 6 10 h. 2
LITERATURA LATINA ANTIGA E MEDIEVAL 5 10 h. 2
PENSAMENTO FILOSÓFICO GREGO 29 12 h. 2
HSTORIA ANTIGA DE GRECIA E ROMA 3 10 h. 2
HISTORIA DA ARTE CLÁSICA 14 12 h. 2

EXAMES  SEGUNDO CURSO  GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CURSO 2016/2017

                                               

Convocatoria final, Xullo

                                                    26 Xuño a 14 Xullo

SEGUNDO CURSO
Materia Día Hora Aula
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURÁIS 30 10 h 2
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 4 12 h 2
LITERATURA GALEGA 29    12 h 2
DOCUMENTACIÓN XERAL 28    12 h 2
BIBLIOTECONOMÍA 26    12 h 2
ANÁLISIS DOCUMENTAL 27 12 h. 6
ESTADÍSTICA 5 12 h. 6
CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE  DOCUMENTOS ESPECIÁIS 29 12 h. 6
ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CONTIDO 12 12 h. 6
ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN 14 12 h. 6


[1] O calendario de exames do segundo curso recolle os correspondentes ao primeiro cuadrimestre común, convocatoria de xaneiro, os relativos ao segundo cuadrimestre do Grao en Humanidades e ao segundo cuadrimestre do Grao en Información e Documentación , e os da convocatoria de Xullo para Humanidades e Convocatoria de Xullo para Información e Documentación.